Reportage

‘De PVV heeft veel steun van Nederlandse moslims’

Dit zei PVV-leider Wilders in WNL op zondag.

De aanleiding

Worden Nederlanders met een moslimachtergrond bang van de boodschap van Geert Wilders, vroeg Rick Nieman in zijn interview met de PVV-leider. „U zult verbaasd staan hoeveel steun mijn partij heeft in die groep”, antwoordde Wilders. „We hebben de eerste partij onder de Antillianen, de tweede onder de Surinamers, en ik geloof zelfs de derde onder de Turken, en de vierde onder de Marokkanen.” Is dat zo?

Waar is het op gebaseerd?

De PVV is niet telefonisch bereikbaar en reageert niet op een e-mailverzoek om informatie.

En, klopt het?

Kantar TNS, een gerenommeerd onderzoeksbureau, publiceerde eind december cijfers die stroken met Wilders’ uitspraak, uit een steekproef onder 1.900 mensen. Helemaal representatief voor deze vier groepen is de steekproef niet, waarschuwt onderzoeker Tim de Beer. „Zo stellig als Wilders kun je op basis van onze cijfers niet zijn, maar het is wel degelijk zo dat de PVV onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders íéts doet.” Maar er zijn meer peilingen, meest recent de zogeheten Etnobarometer. Die is ook niet representatief, zoals twee hoogleraren eerder al in NRC betoogden. Volgens deze peiling is de PVV onder Turkse Nederlanders de achtste partij (2 procent), onder Marokkaanse de zevende (ook 2), onder Antilliaanse de vierde (9). Onder Surinaamse Nederlanders staat de PVV, inderdaad, op nummer 2 (14 procent).

Peiler I&O Research publiceert geen uitsplitsing naar migratieachtergrond, maar onderzoeker Peter Kanne vult die telefonisch aan. „Bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders staat de PVV in de top-2, achter de SP.”

Echter: „Van de Marokkaanse Nederlanders zou slechts 2 procent op de PVV stemmen, van de Turkse 0 procent.” Het hangt er, kortom, dus maar net vanaf welke peiling je neemt.

Conclusie

De cijfers van Wilders komen overeen met een peiling van Kantar TNS. Representatief is die echter niet, en andere peilingen hebben weer ander resultaat. We beoordelen de stelling als half waar.