Verkoper Mein Kampf ‘definitief niet strafbaar’

Er was hier geen sprake van een “dringende maatschappelijke noodzaak” om de vrijheid van meningsuiting in te perken, oordeelde de Hoge Raad.

Foto Evert Elzinga / ANP

Galeriehouder Michiel van Eyck wordt niet veroordeeld voor de verkoop van historische exemplaren van het boek Mein Kampf. Dat besloot de Hoge Raad op dinsdag. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen verdere mogelijkheid meer tot beroep, wat betekent dat van Eyck definitief niet strafbaar is bevonden.

“De vrijheid van meningsuiting kan op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen worden ingeperkt als daartoe een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat”, schrijft de Hoge Raad. “Het hof had geoordeeld dat van zo’n dringende maatschappelijke noodzaak in dit geval geen sprake was.” Eerder oordeelde ook zowel de rechtbank als het hof in hoger beroep dat de galeriehouder niet strafbaar was.

Lees ook: Wie is de man die Mein Kamp verkoopt eigenlijk?

Het genootschap Federatief Joods Nederland deed in oktober 2013 aangifte tegen van Eyck. Het OM besloot hem te vervolgen omdat zij de man schuldig achtten aan “het ter verspreiding in voorraad hebben van een voorwerp waarin uitlatingen zijn opgenomen die zijn aan te merken als groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie van Joden”. Er was een geldboete van duizend euro geëist.

Mein Kampf is al decennia verboden op basis van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht, dat aanzetten tot haat en discriminatie verbiedt.

    • Len Maessen