Opinie

De trol hoort niet thuis in de verkiezingscampagne

De trol is een irritant nevenverschijnsel op internet. Het is een digitale robot die bedoeld is om heimelijk het normale communicatieverkeer op het net te beïnvloeden. Ook op internet en in de sociale media gevoerde verkiezingscampagnes worden zo in toenemende mate ontregeld.

Uit het buitenland kwamen de afgelopen jaren diverse, weinig verheffende, voorbeelden. Het was een kwestie van tijd tot de trol ook in de Nederlandse verkiezingscampagne zijn intrede zou doen. Het afgelopen weekeinde was het zover. Deze krant berichtte uitvoerig over de activiteiten op dit vlak van de nieuwe politieke partij Denk. Met behulp van valse profielen creëert deze partij in werkelijkheid niet bestaande deelnemers die zich actief voor Denk inzetten op digitale platformen.

Geoorloofd of niet?

Lees ook: Hoe Denk met ‘trollen’ politieke tegenstanders monddood probeert te maken

Het is duidelijk dat een verkiezingscampagne zich voor de meeste politieke partijen al lang niet meer beperkt tot het louter verspreiden van het eigen gedachtegoed. Zeggen waarom politieke concurrenten niet deugen of waar deze gefaald hebben, behoort evenzeer tot het instrumentarium van de politicus op stemmenjacht. Dat hiervoor hulptroepen worden ingezet is een gegeven. Een beproefd middel zijn de zogenaamd neutrale ingezondenbrievenschrijvers van wie partijen zich bedienen.

Het negatief campagnevoeren kent inmiddels ook in Nederland een lange geschiedenis. Vaak was het van een tenenkrommend niveau („Met Bos bent u de klos”, riep het CDA tien jaar geleden over de toenmalig PvdA-leider), maar het verschijnsel is niet meer weg te denken. Vergeleken met het buitenland zijn in Nederland de uitlatingen over ‘de ander’ nog relatief mild. Begrijpelijk, want in coalitieland Nederland is de tegenstander van vandaag de regeringspartner van morgen.

Belangrijk is dat het elkaar bejegenen met open vizier gebeurt. En dat is het probleem met de trollen. Er wordt met het massaal inzetten van trollen een niet bestaande aanhang gesuggereerd. Of er wordt een mening geventileerd die in feite aan niemand toebehoort. Kwalijk is dat Denk bij de creatie van trollen portretten gebruikt van bestaande personen wier afbeelding lukraak van internet is geplukt. Dit is zonder meer ongeoorloofd.

De politieke beweging van de uit de PvdA-fractie gezette Kamerleden Kuzu en Özturk bediende zich door middel van malicieus gemonteerde filmpjes al vaker van dubieuze praktijken om zich te manifesteren. Met het „verbindend ideaal” dat Denk zegt na te streven heeft het allemaal bitter weinig te maken. Met verdelen des te meer.

Naschrift (14 februari 2017): Het uit de PvdA-fractie gezette Kamerlid heet Kuzu, niet Kuzuk, zoals in een eerdere versie van dit bericht stond [red.].