Ondernemers willen Deltaplan voor energie en klimaat

MKB, LTO en VNO-NCW hebben 25 ‘doorbraakprojecten’ geselecteerd die de bevolking – en de markt – moeten overtuigen van de noodzaak van een CO2-neutrale toekomst.

Windmolens in de Noordzee.
Windmolens in de Noordzee. Foto ANP/Remko de Waal

Nederlandse ondernemers willen een Deltaplan voor energie- en klimaatbeleid. MKB, LTO en VNO-NCW hebben 25 concrete ‘doorbraakprojecten’ in kaart gebracht die de bevolking – en de markt – moeten overtuigen van de noodzaak van een CO2-neutrale toekomst.

Zij noemen onder andere het duurzame verbouwen van 8.000 scholen, de bouw van 100.000 klimaatneutrale woningen per jaar en de aanleg van een ‘energie-eiland’ op de Noordzee dat alle omringende landen van stroom kan voorzien. Daarbij zou het energie- en klimaatbeleid voortaan in handen van één ministerie moeten komen: Economische Zaken. Met één coördinerende klimaatminister.

Lees ook een interview met Maarten Hajer, faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht: ‘Er is een nieuw verhaal nodig om mensen te prikkelen’

Ook pleiten de ondernemers voor een klimaatwet die niet alleen doelstellingen zou moeten vastleggen voor CO2-reductie in 2030 en 2040, maar ook zou moeten aangeven hoe een en ander zou moeten worden gefinancierd. Invest-NL, de nieuwe investeringsbank waarvan de oprichting vorige week door de ministers Kamp (Economische Zaken, VVD) en Dijsselbloem (Financiële Zaken, PvdA) werd aangekondigd, zou daarbij een hoofdrol moeten spelen.

Greenpeace stelt vast dat de ondernemers “eindelijk inzien dat er met vergroening geld valt te verdienen”, maar wijst erop dat de plannen nog lang niet ver genoeg gaan om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

“Hoewel bij VNO-NCW langzaam het kwartje valt dat vergroening ook business betekent, zijn de consequenties van het klimaatakkoord van Parijs nog niet tot hen doorgedrongen. We hébben geen 35 jaar meer om van gas, olie en kolen af te komen, maar hooguit twintig.”

De milieuorganisatie hamert erop dat de Nederlandse ondernemers zich weliswaar aansluiten bij het huidige Europese klimaatbeleid, maar dat dat beleid bij lange na niet genoeg is om te komen tot een CO2-neutrale Europese economie in 2050.