Klimaat

Ondernemers willen deltaplan voor energie en klimaat

Nederlandse ondernemers willen een deltaplan voor energie- en klimaatbeleid. MKB, LTO en VNO-NCW hebben 25 concrete ‘doorbraakprojecten’ in kaart gebracht die de bevolking – en de markt – moeten overtuigen van de noodzaak van een CO2-neutrale toekomst. Zij noemen onder andere het renoveren tot duurzame gebouwen van 8.000 scholen en de aanleg van een ‘energie-eiland’ op de Noordzee dat alle omringende landen van stroom kan voorzien. Daarbij zou het energie- en klimaatbeleid in handen van één ministerie moeten komen: Economische Zaken. Greenpeace stelt vast dat de ondernemers „eindelijk inzien dat er met vergroening geld valt te verdienen”, maar wijst erop dat de plannen nog lang niet ver genoeg gaan om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen. (NRC)

    • Renée Postma