Hoge Raad

Verkoper Mein Kampf definitief niet strafbaar bevonden

Galeriehouder Michiel van Eyck wordt niet veroordeeld voor de verkoop van historische exemplaren van Mein Kampf. Dat besloot de Hoge Raad dinsdag. Het Openbaar Ministerie heeft geen verdere mogelijkheid meer tot beroep, wat betekent dat Van Eyck definitief niet strafbaar is bevonden. „De vrijheid van meningsuiting kan op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen worden ingeperkt als daartoe een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat”, schrijft de Hoge Raad. „Het hof had geoordeeld dat van zo’n […] noodzaak in dit geval geen sprake was.” Eerder oordeelde ook zowel de rechtbank als het hof in hoger beroep dat de galeriehouder niet strafbaar was. Mein Kampf is al decennia verboden op basis van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht. (NRC)