Blootfoto’s keren toch terug in Playboy

Het was een fout om het naakt eruit te halen, zegt Cooper Hefner, zoon van. “Naakt was nooit het probleem.”

Een jaar geleden zei het blad nog dat naaktbladen door internet overbodig zijn geworden.
Een jaar geleden zei het blad nog dat naaktbladen door internet overbodig zijn geworden. Foto Gavin Bond/Playboy/AP

Het was “een fout” om naaktfoto’s uit de Playboy te halen. Dat zegt Cooper Hefner, creatief directeur van het blad en zoon van oprichter Hugh Hefner. In het nieuwe nummer maakt naakt daarom na bijna een jaar afwezigheid een rentree.

“Naakt is normaal”, staat op de cover van de Amerikaanse editie van het blad. Dat was ironisch genoeg ook de reden dat de Playboy in maart vorig jaar werd gekuist. “Je bent tegenwoordig een klik verwijderd van iedere denkbare seksuele handeling, voor niks. Het is gewoon passé in dit tijdsgewricht”, zei hoofdredacteur Cory Jones destijds. Daar komt Hefner in dit nummer op terug:

“Ik ben de eerste om toe te geven dat de manier waarop het blad met naakt omging gedateerd was, maar om het helemaal weg te halen was een fout. Naakt is nooit het probleem geweest, omdat naaktheid geen probleem is. Vandaag nemen we onze identiteit weer in eigen hand en we heroveren we wie wij zijn.”

Lees meer over de reden dat naakt in eerste instantie geschrapt werd: Minder bloot, meer publiek

‘Intellectueel strijdtoneel’

Cooper Hefner schrijft in een blogpost dat hij het blad met de herintroductie van naakt hoopt terug te brengen naar zijn “traditie van vasthoudend verdedigen van burgerrechten en vrijheid van meningsuiting”. Dat engagement krijgt op het blad dan ook direct een prominentere plek. Waar het vorige nummer op de cover nog repte over “de opkomst van de vliegende auto” en “de geschiedenis van de underboob”, zijn de eerste woorden op de nieuwste editie de feministische leus “Free the nipple”. Het naakt moet dan ook in politieke context bezien worden, vindt Hefner:

“Op dit punt in de geschiedenis is de meest cruciale intellectuele discussie die we moeten voeren hoe we een samenleving kunnen vormgeven die zo vrij als mogelijk is, zonder de sociale en economische gevolgen van onze beleidskeuzes te negeren. We moeten onze bondgenoten vinden in een tijd waarin van liberale zijde een cultuur van politieke correctheid debat ontmoedigt om gevoelens te sparen, en aan conservatieve kant politici onbekommerd de rechten van bepaalde groepen in gevaar brengen, in de overtuiging dat dat “Amerika weer ‘great’ zal maken”.”

Voor de lezers van de Nederlandse Playboy verandert er niets. Daar is het naakt nooit uit verdwenen.