Uitstoot CO2 in Nederland neemt toe

De uitstoot van het schadelijke broeikasgas CO2 is in het vierde kwartaal van 2016 met ruim 7 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Een milieuzone in Rotterdam.
Een milieuzone in Rotterdam. Foto Bart Maat/ANP

De economie groeit en daarmee ook de uitstoot van CO2 in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dinsdag bekend dat de uitstoot van het schadelijke broeikasgas CO2 in het vierde kwartaal van 2016 met ruim 7 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In diezelfde periode groeide het bruto binnenlands product met 2,3 procent. Het CBS schrijft de toename toe aan een hoger gasverbruik in de laatste maanden van het vorig jaar, en een gestegen productie van elektriciteitsbedrijven. Het hogere gasverbruik was een gevolg van relatief lage temperaturen in november en december. De toegenomen elektriciteitsproductie is vooral veroorzaakt door gestegen vraag vanuit het buitenland, met name uit België en Frankrijk waar de afgelopen maanden problemen zijn geweest met de productie door kerncentrales.

In de eerste drie kwartalen van 2016 was de uitstoot van CO2 telkens iets lager dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. Gegevens over het hele jaar zijn nog niet beschikbaar. Het CBS maakte in december bekend dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 licht is teruggelopen, met 3 procent. Terwijl de economie in die periode met 64 procent groeide. De daling kwam doordat er minder lachgas, fluorgassen en methaan werden uitgestoten. De uitstoot van CO2 nam in de periode 1990-2015 juist met 13 procent toe.