Wetenschap En hierna de banken!In uw…

Wetenschap

En hierna de banken!

In uw bericht over de Kamermotie ‘Zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap’ (NRC 9/2) wordt gesuggereerd dat vooral de sociale wetenschappen de wereld door een te linkse bril bekijken. Onderzoek naar wetenschappelijke zelfcensuur is daarom nuttig.

Het lijkt modieus vraagtekens te plaatsen bij de integriteit van instituties, zoals de rechterlijke macht, de politiek en dus ook de wetenschap. Mij lijkt deze motie een ferme stap om de wetenschap te politiseren en uiteindelijk te invalideren. Het is onwaarschijnlijk dat de grens tussen sociale en ‘harde’ wetenschap in stand blijft: er zijn genoeg mensen die klimaatverandering ook ‘maar een mening’ achten. Wat zou de uitkomst van zo’n onderzoek zijn? Willen de Kamerleden Duisenberg en Straus kandidaten voor een Ph.D-positie vooraf selecteren op hun politieke voorkeur? Misschien nog een tip: het schijnt dat de politieke diversiteit in de top van het bank- en verzekeringswezen te wensen over laat. Ook een motie waard?


(Ph.D in physics)

Haagse burgemeester

Krikke is prima

Is er weer eens een vrouw, die het aandurft en die de kwalificaties heeft om het burgemeesterschap van een grote stad te aanvaarden, dan komt de kritiek weer los (NRC 9/2). Ik heb Pauline Krikke ervaren als een toegewijde burgemeester, die op allerlei manieren het contact met de bevolking zocht in Arnhem.

Misschien heeft ze ook zwakke punten, maar ze heeft haar termijn volgemaakt in een niet zo gemakkelijke omgeving als de Arnhemse gemeenteraad! Tot slot lijkt het me nodig om te melden geen VVD-aanhanger te zijn.

Boterham op kantoor

Echt geen labbekakken

Japke-d. Bouma schrijft over de ‘kantoorboterham’ (8/2): „Sinds de boterham hebben we zekerheid en nooit meer een verrassing. De boterham heeft labbekakken van ons gemaakt.”

In zijn boek Het raadsel Nederlander (1968) schrijft de Hertog van Baena, oud-ambassadeur van Spanje in Den Haag: „Zo zag bijvoorbeeld in 1610 de Spaanse afgevaardigde in Den Haag op een goede dag op en om een bankje een groepje Gedeputeerden van de Staten- Generaal. Het was lunchtijd, en ze zaten op hun brood te kauwen en aan hun kaas te knabbelen, hetgeen natuurlijk een merkwaardige wijze van optreden was voor mannen van aanzien. Maar de Spaanse gezant vervolgde zijn rapport aan de Kroon met het oordeel: ‘Zulke mensen zijn niet te verslaan’.” En hij citeert Alva: „Holland grenst aan de hel”. Niet bepaald een beeld van labbekakken.

Statistieken

Leugens zijn het

Dat het maken van sommetjes en het vergelijken met andere landen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) nogal selectieve trekjes heeft, wordt maar weer eens mooi aangetoond in het artikel over de stijgende vermogens (NRC 8/2). „Pensioenaanspraken telt het CBS niet mee”. Dus dan rekenen we onszelf maar arm. 1.200 miljard euro aan opgebouwd pensioenvermogen blijft buiten de statistieken....

„Belgen hebben meer spaargeld dan Nederlanders” zegt het CPB. Dat kan kloppen, maar ook een staatsschuld die vijftig procentpunten (!) hoger is dan in Nederland en die is toch echt van al die Belgische burgers zelf hoor, beste rekenwonders van het CPB.

Statistieken zijn leugens, maar ja, Haagse politici zweren bij wat deze instituten uitkramen en dus krijgen we ook beleid gebaseerd op halve waarheden.