StemlesKiezen is lastig

Foto Remko de Waal / ANP

Mensen met een lichte verstandelijke beperking leren hoe ze moeten stemmen. Zaterdag werden ze daarvoor ontvangen in het gebouw van de Tweede Kamer. De bezoekers kregen voorlichting over de komende Tweede Kamerverkiezingen, een rondleiding over het Binnenhof en ‘stemles’, in echte stemhokjes. Volgens de organisatoren van deze Landelijke Kiezersdag, ProDemos (‘huis voor democratie en rechtsstaat’) en Mee NL (ondersteuning van mensen met een beperking), is stemmen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking nog vaak onduidelijk. Binnen instellingen verdwijnen de stempassen van bewoners soms zelfs in de prullenbak, zeggen ze. De organisaties roepen de politiek op mensen met een verstandelijke beperking het recht te geven een vertrouwenspersoon mee te nemen in het stemhokje.

    • Auteur Onbekend