Minder langdurig werklozen

Arbeidsmarkt

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal werklozen dat langer dan een jaar zonder baan zit weer gedaald. De ouderen blijven wel achter.

Foto ANP

Het aantal werklozen dat in Nederland langer dan een jaar zonder baan zit, is in 2016 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een daling plaatsvindt in het aantal langdurig werklozen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 zaten er nog 217.000 mensen langer dan een jaar thuis, terwijl ze wel actief naar werk op zoek waren. Dat is een daling van 43.000 ten opzichte van een jaar eerder.

Wat verder aan de cijfers opvalt, is dat bij de daling van het aantal langdurig werklozen de ouderen achterblijven. Zo daalde het aantal werklozen tussen de 55 en 75 jaar in een jaar tijd van 88.000 naar 81.000. Ter vergelijking: het aantal mensen dat een baan zocht in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar daalde van 108.000 naar 90.000.

Mannen sneller aan het werk

Uit de cijfers valt wel af te leiden dat onder de 55-plussers vooral mannen sneller een baan hebben gevonden het afgelopen jaar. Bij vrouwen uit die leeftijdsgroep was er een stijging in het aantal langdurig werklozen. Dat in 2016 meer mannen weer aan de slag konden nadat ze langdurig thuis hadden gezeten, komt volgens het CBS omdat in de periode van 2010 tot 2015 ook meer mannen dan vrouwen hun baan verloren.

Flexibele arbeidsmarkt

In de groep werklozen van 15 tot 35 jaar nam het aantal werklozen in een jaar tijd af met 18.000. Aan het eind van 2016 zaten nog 46.000 jongeren langer dan twaalf maanden thuis. Dat er minder jongeren langdurig werkloos zijn, valt te verklaren door een trend die al langer gaande is: vooral deze groep profiteert van het aantrekken van de arbeidsmarkt, die snel flexibeler wordt. Veel van het nieuw ontstane werk is op basis van tijdelijke (flex-)contracten of voor zzp’ers. Voor ouderen is het moeilijk aansluiting te vinden op die flexibele markt.

Volgens het CBS is het wel zo dat de werkloosheid onder 55-plussers over het algemeen een jaar later begint te dalen dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Dit beeld is bekend uit de vorige periode met oplopende werkloosheid, ruim tien jaar geleden.

De toename van de werkloosheid bij ouderen begon echter ook een jaar later, in 2010 in plaats van in 2009, dan bij de andere groepen.