Het nieuws van 11 februari 2017

State of Nature

Nieuwe landschappen door menselijk ingrijpen

Met State of Nature brengt de Duitse fotograaf Claudius Schulze een reeks van menselijke ingrepen in het landschap bijeen. Hij reisde daarvoor naar onder meer Italië, Engeland en Nederland. Schulze wil laten zien hoe er wordt geanticipeerd op klimaatverandering en natuurrampen en hoe er aldus nieuwe, ‘pittoreske’ landschappen ontstaan.