Verzet tegen Trumps plan voor versoepeling bankregels

Topbestuurder Amerikaanse centrale bank stapt op uit protest tegen beleid Trump

Daniel Tarullo, Fed bestuurder. Foto AP

Een van de bestuurders van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend. Daniel Tarullo zegt vanaf april niet langer meer deel uit te maken van de Fed, zonder verdere opgaaf van redenen.

Het moment dat de 64-jarige Tarullo zijn vertrek bekendmaakt, is echter opmerkelijk. President Trump heeft een paar dagen geleden gezegd om de na de bankencrisis van 2008 ingestelde strengere regelgeving voor banken, te willen ontmantelen.

Tartullo was bij de Fed belast met het bankentoezicht en stond bekend als groot voorstander van strengere regelgeving, om herhaling van de crisis uit 2008 te voorkomen. Hij verdedigde dan ook de Dodd Frank-wet, die in 2010 van kracht werd en het toezicht op de banken versterkte. Daarnaast kregen zij te maken met hogere kapitaaleisen en kregen klokkenluiders meer bescherming. President Trump heeft juist deze wet in het vizier, omdat het de leenmogelijkheden voor bedrijven zou beperken. Minister van Financiën Gary Cohn en Trumps economisch adviseur Steven Munchin zijn ook voorstanders van versoepeling. Beiden werkten bij zakenbank Goldman Sachs.

Er waren al twee plekken vacant in het Fed-bestuur onder Janet Yellen. President Trump mag de nieuwe bestuursleden aanwijzen. (NRC)

    • Philippus Zandstra