Opinie

Trump laat de banken los

De bezem zou door Wall Street gaan, inclusief hedgefondsen die „wegkwamen met moord”. Maar de Amerikaanse financiële sector hoeft deze verkiezingsbelofte van president Donald Trump niet te vrezen. Integendeel, de sector mag zich verheugen in een vriendelijke behandeling. De nieuwe regering is voornemens de Dodd-Frank Act af te zwakken, die de financiële sector na de Lehman-crisis aan banden legde. Vorige week stuurde de voorzitter van de Commissie voor Financiële Dienstverlening van het Huis van Afgevaardigden, Patrick McHenry, een brief naar voorzitter Janet Yellen van de centrale bank, de Fed. Daarin droeg hij haar op niet langer mee te werken aan internationale akkoorden die de financiële stabiliteit moeten bevorderen. Pas als er nieuwe Fed-bestuursleden zijn genoemd, zou de centrale bank daarmee door mogen gaan. Twee oud-bankiers van zakenbank Goldman Sachs zijn intussen, als adviseur en minister van Financiën, opgenomen in de directe kring rond Trump. Daarbovenop tekende de president deze week een decreet waarmee de bescherming van kleine beleggers wordt afgezwakt, en droeg hij een voorstander van soepeler regels voor als nieuwe topman van beurswaakhond SEC.

Zo dreigt het bouwwerk van wetten en regels dat moeizaam werd opgetuigd om een herhaling van de Lehman-crisis te voorkomen, weer te worden afgebroken. Dat is kwalijk. Het was juist de onverantwoordelijkheid van deze sector die de problemen veroorzaakte, waardoor de Amerikaanse, de Europese én de rest van de wereldeconomie in een diepe crisis raakten. Het risico van herhaling neemt nu weer toe.

Niet alleen in de Verenigde Staten. Ook van de Britse regering wordt verwacht dat zij opnieuw naar de regels kijkt die zijn doorgevoerd na de crisis. De Brexit kan de positie van de Londense City ondergraven. En dat financiële centrum is van groot belang voor de Britse economie. Een vriendelijker klimaat van wet- en regelgeving ligt dan voor de hand.

Zo dreigt een nieuwe race naar de bodem te ontstaan. Want ook het Europese continent kan nu onder druk komen zijn financiële sector te dereguleren. Internationaal is er sinds Lehman een behoorlijke inspanning verricht om herhaling te voorkomen. De mondiale financiële stabiliteit wordt in de gaten gehouden, wet- en regelgeving worden afgestemd en soms gezamenlijk doorgevoerd. Helemaal soepel ging en gaat dat niet: onderlinge concurrentie blijft een rol spelen. Maar toch is het resultaat gunstig geweest. De sector is veiliger dan voorheen, en minder in staat de maatschappij te ontwrichten zoals in 2008 het geval was. Om dat weg te gooien, is zonder meer gevaarlijk.