In beeld

Nieuwe landschappen door menselijk ingrijpen

Met State of Nature brengt de Duitse fotograaf Claudius Schulze een reeks van menselijke ingrepen in het landschap bijeen. Hij reisde daarvoor naar onder meer Italië, Engeland en Nederland. Schulze wil laten zien hoe er wordt geanticipeerd op klimaatverandering en natuurrampen en hoe er aldus nieuwe, ‘pittoreske’ landschappen ontstaan.
Migouélou, Frankrijk (2015)
Claudius Schulze
Sella Pass, Italië (2014). De Italiaanse bergrug op deze foto is al lang niet meer ongerept. De mens heeft ingegrepen om een lawine te voorkomen, zoals te zien is aan de horizontale structuren die op de berg zijn gebouwd.
Claudius Schulze
In Nederland fotografeerde hij onder meer de Afsluitdijk.
Claudius Schulze
Bort-les-Orgues, Frankrijk (2015). De dam in de Dordogne is vooral gebouwd voor de opwekking van elektriciteit, maar voorkomt ook de voorheen frequente overstromingen van de rivier.
Claudius Schulze
Blackpool, Verenigd Koninkrijk (2014)
Claudius Schulze
Folkstone, Verenigd Koninkrijk (2014). De golfbrekers bieden de schepen in de haven van Folkstone bij storm een beschutte ligplek. Daarnaast voorkomen ze ook kusterosie.
Claudius Schulze
Neeltje Jans , Nederland (2014). De deltawerken zoals de stormvloedkering in de Oosterschelde, beschermen Zeeland en Holland tegen hoogwater door storm en tegelijkertijd laten ze het water door dat uit de rivieren naar zee stroomt.
Claudius Schulze
Rotterdam, Nederland (2014). Sinds de bouw van de Maeslandkering is de verder landinwaarts gelegen IJsselkering in theorie overbodig geworden.
Claudius Schulze
Lac d'Émosson, Zwitserland.
Claudius Schulze