Fred Teeven voorgedragen als lid van Raad van State

Staatsraad Oud-staatssecretaris Fred Teeven (58) wordt per 1 april staatsraad bij de afdeling die de regering adviseert over wetgeving en bestuur.

Foto Martijn Beekman

Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is voorgedragen om in dienst te treden bij de Raad van State. De voordracht voor de functie van staatsraad bij het adviesorgaan van de regering gebeurt door de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

De ministerraad moet binnenkort formeel nog instemmen met de benoeming van Teeven. Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat Teeven (58 jaar) per 1 april aan de slag gaat in zijn nieuwe functie. Bij het hoge college van staat is onder meer een vacature omdat de partijgenoot van Teeven, Jan-Kees Wiebenga, dit jaar voorzitter is geworden van de Kiesraad. Teeven wordt staatsraad bij de afdeling advisering die de regering aanbevelingen doet op het gebied van wetgeving en bestuur.

Fred Teeven laat desgevraagd weten geen commentaar te willen geven op het nieuws. Hij stapte in maart 2015 op als staatssecretaris omdat ‘zijn’ minister en partijgenoot Ivo Opstelten had besloten af te treden. Opstelten kwam ten val door de zogeheten bonnetjesaffaire. Hij had de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd over een schikking die het Openbaar Ministerie 15 jaar eerder had getroffen met crimineel Cees H. Die ‘Teevendeal’ was gesloten door Fred Teeven in zijn toenmalige functie van officier van justitie in Amsterdam. Teeven vond dat hij door het opstappen van Opstelten „niet meer geloofwaardig” kon functioneren.

Vorig jaar september maakte de Raad van State bekend vacatures te hebben voor staatsraden. Er was onder meer „behoefte aan het versterken van de deskundigheid” op het gebied van het strafrecht en strafprocesrecht. „Kennis van de constitutionele en bestuurlijke verhoudingen alsmede van het wetgevingsproces is onontbeerlijk”, aldus de Raad van State. Nieuwe krachten moeten ook „in staat zijn te werken in een juridische omgeving”.

In september vorig jaar maakte Teeven ook bekend zich niet meer herkiesbaar te stellen voor de Kamerverkiezingen. Eerder, in mei, zei hij nog zich wel opnieuw te hebben aangemeld voor de VVD-kandidatenlijst.