Democratie, Rechtsstaat, vrijheid, populisme

Vertel ons eerst wat het precies inhoudt

Anders dan bijvoorbeeld de kilowattuur en de stelling van Pythagoras is ‘de democratie’ geen gedefinieerd begrip. Iedereen mag er onder verstaan wat hij wil. En dat doen we dan ook, zonder erbij te zeggen wát we eronder verstaan. Het gevolg is een nationale dialoog der doven waarin veel geponeerd, weinig gezegd en nog minder geluisterd wordt.

Zo ook de recente stellingnames van de hoogleraren Tom van der Meer (NRC 12 /1), Frank Ankersmit (27/1) en diens opponent Thomas Fossen (4/2). Hierin reduceren zij hun ongetwijfeld waardevolle bijdragen aan het nationale gesprek over onze democratie tot ‘ook maar een mening’.

Het zou eenieder die meent dat hij met enig gezag over onze democratie kan spreken sieren als hij begint met ons te vertellen wat hij onder democratie verstaat, wat de relevantie van zijn opvatting is, voor wie die relevantie geldt, en aan welke criteria hij afmeet in hoeverre onze democratie volgens hem ook inderdaad een democratie is. Hetzelfde geldt voor begrippen als rechtsstaat, vrijheid, populisme. Onze burgers en hun democratie zullen er bij gebaat zijn.

    • René Hack