Amerikaans probleem

De euro is in een jaar tijd met ruim 5,5 procent in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en daar waren goede redenen voor. Daar komt dit jaar weinig verandering in. In de eerste plaats omdat het Europese project onder druk blijft staan. Verschillende parlementsverkiezingen dit jaar maken beleggers nerveus. In de tweede plaats omdat het renteverschil tussen Amerika en Europa verder oploopt. De Amerikaanse centrale bank zal dit jaar de korte rente mogelijk zelfs drie keer verhogen. Tegen de zin van Duitsland en Nederland blijft het monetaire beleid van de ECB dit jaar nog zeer ruim. Dit zorgt ervoor dat het renteverschil met de Eurozone verder toeneemt. Door zich openlijk negatief uit te laten over Europa, draagt president Trump persoonlijk bij aan de huidige wisselkoers. De ‘goedkope’ euro stimuleert de Europese export en ondergraaft de Amerikaanse concurrentiekracht. De boodschap aan Trump zou moeten zijn: de euro is onze valuta, maak het niet jullie probleem.