Voorzitter, mag ik even duidelijk zijn?

Over 34 dagen zijn er verkiezingen. Dertig potentiële zetels staan op het spel.

Op je vrije zaterdag...

Op zaterdag debatteren in de Tweede Kamer, waarbij ook nog eens veel op het spel staat. Op 11 februari gaat een tiental politici de strijd aan om de stem te winnen van mogelijk 2,2 miljoen Nederlanders. Allemaal mensen die een IQ hebben van 50 tot 85. Zij zijn in theorie goed voor bijna 30 van de 150 zetels die op 15 maart te vergeven zijn. Voor deze mensen zijn de verkiezingsprogramma’s te moeilijk. En het voornemen van de VVD om meer in jip-en-janneketaal te praten, kwam nooit van de grond. Ook het stembiljet is voor mensen met een lichte verstandelijke handicap ontoegankelijk. Wat zou helpen: een fotootje achter elke naam, zo kwam als suggestie uit een enquête onder de doelgroep.

...is er veel bereidheid...

Volgens de organiserende belangenvereniging Mee NL is de animo onder politici dit jaar veel groter dan in 2012, een teken dat de bewustwording op dit vlak is gegroeid. En natuurlijk de bewustwording dat die zaterdag wel eens een productieve dag kan worden. Het debat wordt gefilmd en de organisatie hoopt ook dat er journalisten op afkomen. Kamerleden als Mona Keijzer (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Renske Leijten (SP) en Roelof Bisschop (SGP) staan op scherp.

...om erg duidelijk te zijn

De onderwerpen die aan bod komen, kan elke politicus dromen. Gewoon belangrijke thema’s als zorg, werk, onderwijs en veiligheid. En nog een onderwerp dat misschien wel wennen is: toegankelijkheid van de informatie. De politicus die het begrijpelijkst is op de Landelijke Kiezersdag, krijgt een bokaal. In 2012 was dat EO-presentator Herman Wegter, de nummer zeven van de ChristenUnie. Van alle deelnemers was hij destijds de enige die geen zetel binnenhaalde.

De Haagse Stemming heeft ook een nieuwsbrief: nrc.nl/dehaagsestemming
    • Erik van der Walle