Nederland Waterland

Klimaat Klimaatverandering gaf de strijd tegen het water een nieuwe impuls. Een fotoreportage langs de plekken waar het water het land bedreigt.

We waren al heel lang een waterland. We waren al lang een land dat zich wapende tegen overstromingen, zoals met de bouw van de Afsluitdijk na de stormvloed van 1916, en de Deltawerken na de Watersnoodramp in 1953. Maar eind vorige eeuw kreeg de strijd tegen het water een nieuwe impuls, door wateroverlast en dreigende overstromingen van de grote rivieren in 1993 en 1995. Daar kwam later ook nog eens de noodzaak bij ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt terwijl de bodem daalt; de temperatuur stijgt en het weer kent meer onverwachte extremen, zoals perioden van droogte maar ook zware buien. Intussen zijn er steeds meer mensen en goederen die tegen het water beschermd moeten worden – een overstroming van bijvoorbeeld de zeedijken zou veel meer schade aanrichten dan pakweg honderd jaar geleden.

Fotograaf Kees van de Veen maakte een ronde door Nederland, langs mensen, steden en landschappen waarin de strijd tegen het water wordt gevoerd. Aan zee. In een historisch gemaal. Langs de rivieren.

    • Arjen Schreuder