LandschapMens grijpt in

Foto Claudius Schulze

De Italiaanse bergrug op deze foto is al lang niet meer ongerept. De mens heeft ingegrepen om een lawine te voorkomen, zoals te zien is aan de horizontale structuren die op de berg zijn gebouwd. De Duitse fotograaf Claudius Schulze bracht een reeks van soortgelijke ingrepen in het landschap bijeen in een fotoboek en op een website. Behalve naar Italië reisde hij daarvoor naar onder meer Duitsland, Engeland en Nederland. Schulze wil laten zien hoe er wordt geanticipeerd op klimaatverandering en natuurrampen en hoe er aldus nieuwe, ‘pittoreske’ landschappen ontstaan. In Nederland fotografeerde hij onder meer de Oosterscheldekering. Meer informatie over het project op kck.st/2jB9q46.