NRC checkt: ‘EU gaat 60 miljoen immigranten hierheen verschepen’

Dat schreef publicist Joost Niemöller vorige week in een artikel op zijn site.

Immigranten op een Spaans reddingsschip.
Immigranten op een Spaans reddingsschip. Foto Emilio Morenatti/AP

De aanleiding

Op zijn website plaatste publicist Joost Niemöller vorige week een artikel met de kop ‘Intern document: EU gaat 60 miljoen immigranten hierheen verschepen’.

Niemöller is invloedrijk in PVV-kringen. „Een van de weinigen in intellectueel en journalistiek Nederland die wakker is, en het taboe niet mijdt”, zei Geert Wilders vorige week toen hij Niemöllers boek Kwaad in ontvangst nam. Het boek, op vier in de ‘Bruna Boeken top 10’, gaat over onvrede in de multiculturele samenleving.

In Niemöllers artikel staat dat het EU-document waaraan hij refereert uit 2009 stamt en dat daarin „open en bloot staat hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden-Oosten”. Het artikel besluit met een sombere uitsmijter:

„Zo stuurt Brussel ons de Donkere Middeleeuwen in.”

Op Niemöllers site kreeg het artikel tientallen lovende reacties. Het artikel werd ook gepubliceerd op de Facebook-pagina ‘Europees nieuws en meer - Nexit’, die bijna 50.000 likes heeft en ruim 47.000 volgers. Op andere sites en op Twitter wordt het document al langer aangehaald als bewijs dat ‘Brussel’ Europa overspoelt met tientallen miljoenen migranten.

We checken hier of de EU inderdaad 60 miljoen migranten naar Europa gaat verschepen.

En, klopt het?

Eerst over de claim dat het om een „intern document” zou gaan. Dat is onzin. Het gaat om een ontwerpresolutie van het Europees Parlement die al jaren te vinden is op de website van het parlement.

In het document wordt een prognose van de Europese Commissie geciteerd over 60 miljoen arbeidsmigranten die in 2050 nodig zijn om de economische gevolgen van de vergrijzing te dempen. Om economische achteruitgang te voorkomen stelde de Commissie voor om legale migratiekanalen voor arbeidsmigranten te openen.

Daartoe is onder andere een blue card in het leven geroepen naar het voorbeeld van de Amerikaanse green card, al geeft de Europese variant minder rechten. Met de blue card kunnen hoogopgeleide werknemers – ze moeten anderhalf keer het gemiddelde salaris in een EU-land verdienen – aan de slag in de Unie. Na vijf jaar komen ze in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Er wordt weinig gebruik van gemaakt, omdat veel nationale regelingen aantrekkelijker zijn. Denk aan de Nederlandse kenniswerkersregeling. De EU kent ook een regeling voor seizoensarbeiders, maar die maken geen aanspraak op een permanente verblijfsvergunning.

Belangrijk bij deze regelingen is dat de lidstaten zelf bepalen hoeveel arbeidsmigranten ze toelaten. Bovendien reizen dergelijke legale arbeidsmigranten op eigen gelegenheid naar de EU, ze worden niet ‘hierheen verscheept’.

Er is geen bewijs dat de stromen vluchtelingen uit vooral Syrië en economische migranten uit vooral Afrika bewust door de EU op gang zijn gebracht. In Syrië woedt een burgeroorlog die veel mensen op de vlucht heeft doen slaan. In diverse Afrikaanse landen zijn de economische omstandigheden beroerd, wat voor veel migranten naar eigen zeggen reden is de oversteek te wagen om in Europa eventueel illegaal aan de slag te gaan. Vluchtelingen komen in de EU in aanmerking voor bescherming, economische migranten niet. Zij komen ook niet in aanmerking voor een legaal arbeidsverband en moeten volgens EU-regels worden teruggestuurd, al gebeurt dat niet altijd.

Conclusie

De Europese Commissie voorspelde dat er in 2050 zo’n 60 miljoen arbeidsmigranten nodig zijn om de gevolgen van de vergrijzing in de EU te compenseren. Met de lidstaten werden legale kanalen voor arbeidsmigratie geopend. Het zijn de lidstaten die vervolgens bepalen hoeveel arbeidsmigranten er komen. Hoeveel dat er worden, valt niet te zeggen. Wel zeker is dat dergelijke legale arbeidsmigranten niet door de EU naar Europa worden verscheept. Er zijn ook geen aanwijzingen dat dat gaat gebeuren. Niemöller stelt dat de huidige migratie over de Middellandse Zee door de EU op gang is gebracht, maar daarvoor is geen bewijs. Daarom beoordelen wij de bewering dat de EU 60 miljoen migranten naar Europa gaat verschepen als ongefundeerd.