‘IMF is te somber over Griekenland’

schuldencrisis Het IMF botst opnieuw met de eurolanden over de schuld van Griekenland. Minister Dijsselbloem vindt het fonds wel erg negatief.

Het IMF-rapport is „ door de werkelijkheid achterhaald” zegt Dijsselbloem.
Het IMF-rapport is „ door de werkelijkheid achterhaald” zegt Dijsselbloem. Foto Yorgos Karahalis/AP

Het gesteggel over de hulp aan Griekenland gaat door. De internationale geldschieters van het door schulden geplaagde land – dat zijn de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds – zijn het opnieuw oneens over het vervolg van de hulp.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) zei dinsdag tegen televisiezender RTL Z dat het IMF „een heel somber rapport heeft geschreven” over het vermogen van Griekenland om de huidige schuld af te betalen. Het rapport „ is al door de werkelijkheid achterhaald”, aldus de minister en voorzitter van de eurogroep. „Griekenland heeft nu al vier kwartalen economische groei.”

Eind januari lekte dat rapport uit. Daarin werd de Griekse staatsschuld onhoudbaar genoemd. Het IMF pleit al langer voor het kwijtschelden van een deel van de schulden. De eurolanden willen daar niet van weten.

Dinsdag publiceerde het IMF een consultatiedocument over Griekenland. Opnieuw noemt het daarin de schuld van het land onhoudbaar. Het IMF tekende daarbij wel aan dat een aantal van de bestuurders van het IMF het met dat oordeel niet eens is. In dat bestuur zitten 24 vertegenwoordigers van verschillende groepen landen. Wie het niet eens was met het rapport is niet bekendgemaakt, maar laat zich raden: een vertegenwoordiger van een euroland.

Dijsselbloem zei verrast te zijn door de hardheid van het IMF-rapport. „Ik heb het IMF er graag bij maar ze moeten wel eerlijk zijn. Het IMF heeft van Griekenland ook grote offers gevraagd. Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon.” Dijsselbloem vindt net als het IMF dat Griekenland voldoende zijn best doet te hervormen en de begroting op orde te brengen. Maar hij wil pas halverwege 2018 opnieuw naar schuldverlichting kijken, „geen schuldkwijtschelding, want de schulden moeten wel worden afbetaald.”

Zowel het IMF als de eurolanden vinden dat de hervormingen van bijvoorbeeld het Griekse belastingstelsel en het pensioenstelsel moeten doorgaan. Het verschil van mening gaat behalve over het kwijtschelden van schulden over de vraag hoe snel de Grieken de begroting op orde moeten hebben en hoe ver zij daarbij moeten gaan. De eurolanden willen dat Griekenland streeft naar een hoger primair begrotingsoverschot (daarin tellen rentebetalingen niet mee).

Eind 2016 kregen de Grieken al wat verlichting, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van de leningen. De Griekse staatsschuld ligt rond 175 procent van het bruto binnenlands product.

De eurolanden willen graag dat het IMF meebetaalt aan het huidige, derde Griekse leningenprogramma ter waarde van 86 miljard euro. Nu komt dit geld uit het noodfonds van de eurolanden (ESM). Bij de twee eerdere hulpleningen van honderden miljarden betaalde het IMF wel mee. Maar het fonds mag volgens de eigen regels niet bijdragen aan een reddingspakket van een land met onhoudbare schuld. Wel houdt het IMF nog steeds toezicht op de hervormingen in Griekenland.