‘Europeanen willen stop islamitische immigratie’

Enquête Volgens een Brits onderzoek wil een meerderheid in tien landen een immigratiestop.

Leden van de beweging Pegida houden een betoging in Den Haag. Pegida demonstreert vaak tegen moslimimmigratie.
Leden van de beweging Pegida houden een betoging in Den Haag. Pegida demonstreert vaak tegen moslimimmigratie. Foto ANP

Een meerderheid van de Europeanen wil een immigratiestop voor mensen uit overwegend islamitische landen. Dat concludeert de gerenommeerde Britse denktank Chatham House op basis van een enquête onder ruim tienduizend Europeanen in tien Europese landen.

Europese regeringsleiders reageerden onlangs kritisch op het inreisverbod voor inwoners van zeven islamitische landen van de Amerikaanse president Trump. Maar de ondervraagde Europeanen gaan in zekere zin nog verder. Zij spreken zich uit tegen de permanente vestiging van mensen uit álle islamitische landen.

In de tien onderzochte Europese landen is gemiddeld 55 procent het eens met de stelling dat alle verdere migratie uit overwegend islamitische landen moet worden gestopt. Een kwart is het daarmee ‘eens noch oneens’ en 20 procent is het er niet mee eens. Alleen in het Verenigd Koninkrijk (47 procent vóór) en Spanje (41 procent) haalt de stelling geen meerderheid. Vooral in Polen, Oostenrijk, Hongarije, België en Frankrijk krijgt ze veel bijval. Nederland werd in het onderzoek niet meegenomen.

Verzet tegen islamitische immigratie

Het verzet tegen islamitische immigratie blijkt het sterkst onder Europeanen ouder dan zestig jaar. Alleen bij inwoners onder de dertig (44 procent voor) is er geen meerderheid. Het verzet blijkt ook groter onder mensen met een lagere opleiding dan onder hoogopgeleiden, maar opleidingsniveau speelt een minder grote rol.

De onderzoekers zien enig bewijs dat het verzet tegen islamitische immigratie de politieke links-rechtstegenstelling overstijgt. Driekwart van de ondervraagden dat zichzelf als ‘rechts’ bestempelt en meer dan een derde die zichzelf ‘links’ noemt, steunt een migratiestop.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek vorig jaar dat een meerderheid van 56 procent van de Nederlanders tegenstander is van verdere immigratie.