‘Groene’ VVD’ers zien onvoldoende duurzaamheid in programma

Verkiezingen VVD’ers die zich inzetten voor duurzaamheid zijn ontevreden met de passages over klimaat en energie in het verkiezingsprogramma.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

In een brief aan de partijvoorzitter en aan de programmacommissie schrijven ze dat de partijtop „politieke keuzes” heeft gemaakt die ingaan tegen de wens van de partijleden. Ze vragen om opheldering.

In november schaarde het VVD-congres zich achter een aantal voorstellen voor meer duurzaamheid in het programma. Zo besloot de partij het klimaatakkoord van Parijs nog duidelijker te omarmen. Ook zou niet langer in het programma moeten staan dat de lage prijs van CO2-emissierechten veroorzaakt wordt door subsidies op duurzame energie. Bovendien werd besloten een zinsnede te schrappen waarin een regeling voor duurzame energie werd opengesteld voor projecten die innovatie bevorderen.

Die aanpassingen zijn volgens Gijs Dröge van het partijnetwerk Liberaal Groen niet of onjuist overgenomen in het definitieve programma. „De onjuistheden zijn inhoudelijk dermate storend dat deze tot onjuiste beeldvorming leiden waar de VVD voor staat”, schrijft hij samen met vijf andere ‘groene’ VVD’ers aan partijvoorzitter Henry Keizer. Ze zijn „teleurgesteld in de gang van zaken.”

Klimaatakkoord

Met name het gebrek aan onvoorwaardelijke steun voor ‘Parijs’ is volgens Dröge „heel raar”. „Vorige week stemde de VVD-fractie in de Tweede Kamer nog voor ratificatie van het klimaatverdrag. Zoals het nu in het programma staat, laat de VVD toch ruimte om in de toekomst aan de doelstellingen te gaan sleutelen.”

Liberaal Groen hoopt dat de partij het programma op deze punten alsnog aanpast. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt een woordvoerder van Keizer. „Het bestuur is van mening dat de strekking van de aanpassingen goed is overgenomen. Er zijn geen zwaarwegende redenen om het aan te passen.”

Dröge liet zich al eerder kritisch uit over het gebrek aan inhoudelijke discussie binnen zijn partij. De VVD zou volgens hem te „monolitisch” opereren. „Ik begrijp dat ze rust in de tent willen omdat we de grootste partij zijn. En ik maak me geen illusies dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de VVD. Maar de partij moet wel eerlijk uitdragen waar de leden voor staan.”

Liberaal Groen probeert de VVD al enige tijd te bewegen tot een meer duurzame koers. Bij het netwerk zijn onder meer oud-leider Ed Nijpels en voormalig minister Pieter Winsemius betrokken.

    • Thijs Niemantsverdriet