Hoofdcommissaris klust bij bij zorgaanbieder

De directeur van de Politieacademie Leon Kuijs heeft een betaalde functie bij het commerciële bedrijf Psytrec. In een video op de site van de centrale ondernemingsraad vertelde hij in uniform over de firma.

Sander Koning / ANP

De directeur van de Politieacademie, hoofdcommissaris Leon Kuijs, is ook betaald voorzitter van de raad van commissarissen van het bedrijf Psytrec. Die firma behandelt onder meer politieagenten die lijden aan posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Voor de nevenfunctie heeft Kuijs naar eigen zeggen recht op een vergoeding van zesduizend euro per jaar. Het werk bestaat volgens hem vooral uit iedere zes weken vergaderen. De nevenfunctie zet kwaad bloed bij concurrerende zorgaanbieders. Ze spreken van concurrentievervalsing doordat een bedrijf op de website kan pronken met als toezichthouder de baas van de Politieacademie. Naar schatting van deskundigen heeft zo’n 5 tot 7 procent van de ruim 50.000 politiemensen na heftige incidenten een posttraumatische stressstoornis, waardoor ze niet of nauwelijks kunnen werken.

Berthold Gersons, emeritus hoogleraar psychiatrie en PTSS-expert, noemt het „slordig” en „niet voor de hand liggend” dat een hoofdcommissaris van politie toezichthouder is bij een commerciële zorgaanbieder. „Psytrec is voor zover mij bekend een nieuwkomer op de ‘PTSS-markt’ met grote pretenties, commercieel van opzet en waar een experimentele behandeling door twee hoogleraren is neergezet zonder dat dit door wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief is.” Gersons vindt dat „de leiding van de Nationale Politie zich onvoldoende realiseert” dat het belangrijk is dat „een hoge politiefunctionaris geen belang heeft” bij een organisatie op dit gebied.

Kuijs noemt het „heel belangrijk” dat er voor politiemedewerkers een goede behandeling is tegen PTSS. Hij wijst erop dat Psytrec een nieuwe en snelle behandeling aanbiedt en dat leidt volgens hem tot jaloezie bij de concurrenten. „Andere bedrijven vinden het vervelend en eng dat wij in staat zijn 80 procent van de mensen met PTSS-klachten binnen acht dagen met intramurale zorg van hun klachten af te kunnen helpen.” Kuijs wijst erop dat hij toestemming heeft voor de nevenfunctie van de korpsleiding.

In uniform op video

Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt dat Kuijs van de korpsleiding toestemming heeft gekregen voor deze nevenfunctie. Kuijs staat op de lijst van 18 topfunctionarissen van de politie met geoorloofde nevenwerkzaamheden. Sinds 1 januari is de politieacademie een zelfstandig bestuursorgaan. Het ministerie van veiligheid en justitie moet nu toestemming geven maar was niet op de hoogte van de nevenfunctie. Minister Stef Blok laat weten dat hij ,,de toelaatbaarheid van de nevenfunctie op korte termijn zal beoordelen. Nevenwerkzaamheden mogen niet in strijd zijn met een goede functieinvulling”.

Kuijs zegt binnen de politie „nooit te werven” voor het bedrijf Psytrec. In 2014 heeft hij wel een filmpje op de site van de centrale ondernemingsraad laten zetten waarin hij in uniform vertelde over de firma. Het filmpje heeft hij naar eigen zeggen na klachten laten verwijderen. „Ik wilde privé iets goeds betekenen door iets in de markt te zetten. Maar ik kan dat beter niet in uniform doen”, zegt Kuijs.

Over 2016 heeft Kuijs 1.500 euro ontvangen van het nog in de opstartfase verkerende Psytrec, waar twintig agenten zijn behandeld. Vanaf 2018 is de jaarlijkse vergoeding 6.000 euro. Het gaat zakelijk goed met Psytrec, aldus Kuijs. Voor de zomer wordt, in Weert, een tweede vestiging geopend.

Kuijs raakte eerder in opspraak wegens zijn financiële verdiensten

Hoofdcommissaris Kuijs (59) – jarenlang voorzitter van de raad van korpschefs – raakte eerder in opspraak wegens zijn financiële verdiensten. In 2009, toen hij korpschef van de politie Brabant Zuid-Oost was, werd bekend dat hij naast bijna 9.000 euro aan vaste representatiekosten ook nog eens voor 3.887 euro declareerde aan onder meer stomerijkosten, etentjes en de huur van een smoking. Kuijs is een van de grootverdieners bij de politie. In 2014 bedroeg zijn jaarsalaris bij de academie ruim 211.000, in 2015 185.000.

De politie heeft de regels voor bijklussen gepubliceerd op de website.
    • Marcel Haenen