OR KLM keert zich tegen plannen Air France-KLM

De ondernemingsraad wil dat moederbedrijf Air France-KLM de overheveling van belangrijke onderdelen naar Parijs stopzet.

Foto Bas Czerwinski/ANP

De ondernemingsraad van KLM keert zich tegen mogelijke pogingen van moederbedrijf Air France-KLM om zeggenschap over onderdelen van de luchtvaartmaatschappij naar Parijs te halen. Het gaat onder meer om de afdeling die relaties onderhoudt met andere maatschappijen, een cruciale afdeling voor de KLM-strategie.

In een vorige week verstuurde brief aan bestuursvoorzitter Elbers schrijft or-voorzitter Van Dijk dat KLM-ers plannen hebben gezien voor verschuiving van zeggenschap bij de afdelingen Allianties en Marketing, Digitaal & Communicatie. Als die verantwoordelijkheden naar de holding gaan, wordt KLM gereduceerd tot uitvoerende maatschappij, aldus de or. Met verwijzing naar eerdere afspraken eist de or dat de plannen worden stopgezet. Energie moet niet worden verspild aan steeds het weer omgooien van de interne organisatie, vindt de ondernemingsraad.

Bij KLM-personeel ontstaat geregeld onrust over plannen van de holding in Parijs om taken of banen over te hevelen naar Air France-KLM. Eerder ging het over kasgeld, Transavia en routes. Een onderzoek naar verzelfstandiging van de onderhoudsdivisie werd eind vorig jaar na verzet afgeblazen. KLM is de laatste twee jaar effectiever met hervormen dan Air France.

In een korte verklaring ontkent Air France-KLM dat er sprake is van nieuwe projecten om activiteiten op groepsniveau samen te voegen. Het project Trust Together, begin november gelanceerd door de nieuwe topman Janaillac, “houdt geen verdere integratie van Air France en KLM-activiteiten op het niveau van de groep in”.

Een woordvoerder van KLM meldt dat er eerder afspraken zijn gemaakt tussen KLM en de holding om niet verder te centraliseren. “KLM-ers hebben zorgen geuit bij de OR aangaande recente nieuwe ideeën van Air France-KLM die verdere uitwerking behoeven. We hebben begrip voor de zorgen van onze medewerkers en nemen deze serieus. Temeer daar er zoveel bij KLM gebeurt en gebeurd is op het gebied van cao’s, bezuinigen en eerdere organisatiewijzigingen.”

    • Mark Duursma