Nederland gaat nieuw klimaatinstituut huisvesten

Het kenniscentrum moet landen adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Staatssecretaris Dijksma voorafgaand aan de klimmaattop in Parijs, in 2015.
Staatssecretaris Dijksma voorafgaand aan de klimmaattop in Parijs, in 2015. Foto Jerry Lampen/ANP

Nederland krijgt er de komende jaren een internationaal instituut bij. Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) moet landen, organisaties en bedrijven adviseren en helpen bij het uitvoeren van het klimaatakkoord en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het kenniscentrum wordt opgericht door Japan, Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP). In welke plaats het terecht zal komen is nog niet bekend. Volgens het ministerie wordt daarover voor het eind van het jaar een besluit genomen. Dan moeten ook de eerste activiteiten worden opgezet.

De bedoeling is dat het instituut onder meer een netwerk van internationale partijen samenbrengt, zoals andere kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en lokale en nationale overheden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) ondertekent maandagmiddag een oprichtingsovereenkomst:

“Veel landen en organisaties zijn op zoek naar best practices en begeleiding om zichzelf optimaal te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Dit centrum is een welkome stap, maar andere landen moeten dit voorbeeld volgen en dringend investeren in klimaatadaptatie.”

Klimaatakkoord

In het najaar van 2015 sloten 193 landen een klimaatkkoord. Zij hebben het afgelopen jaar geratificeerd. Het verdrag moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen om zo onder meer de stijging van de zeespiegel, droogte, verwoestijning, extreem weer en de opwarming van de Aarde tegen te gaan.

Nederland heeft zich voor en tijdens de top nadrukkelijk ingezet voor het thema klimaatadaptie: de bewustwording dat klimaatverandering plaatsvindt en landen moeten samenwerken om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

    • Jorg Leijten