Mario Draghi

ECB bang voor crisis door Trump

De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, heeft gewaarschuwd dat deregulering van banken in de VS tot een nieuwe financiële crisis kan leiden. Draghi deed zijn uitspraken naar aanleiding van Trumps plan om de Dodd-Frank-wet te schrappen, die de regels voor banken zou versoepelen. De wet uit 2010 was een reactie op de kredietcrisis en moet voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. (NRC)