In beeld

De vernieuwende fotojournalistiek van Ruben Terlou

Ruben Terlou won zaterdagavond de eerste prijs in de categorie Vernieuwende fotojournalistiek van de Zilveren Camera 2016. Het multimediaproject Langs de oevers van de Yangtze bestaat uit de documentaireserie die door de VPRO werd uitgezonden, een interactieve website en de fotografie van Terlou. Hij documenteert de economische omwenteling in China en toont hoe dat het land heeft veranderd en wat het betekent voor de inwoners.
In Langs de oevers van de Yangtze, reist fotograaf en arts Ruben Terlou door China en behandelt hij onderwerpen als plastische chirurgie, de huwelijksmarkt en milieuvervuiling. Foto: Shanghai. Deze 28-jarige Chinese vrouw is herstellende van een plastisch chirurgische operatie. Zij heeft haar jukbeenderen en kaaklijn laten bijschaven, omdat hoge jukbeenderen volgens de Chinese traditie ongeluk brengen voor de echtgenoot, en om te voldoen aan het Chinese schoonheidsideaal van een V-vormig gezicht. Om te slagen in de huidige ultracompetitieve arbeids- en huwelijksmarkt ondergaan jaarlijks 7 miljoen Chinezen een cosmetische operatie. Vanwege schaamte wilde deze vrouw anoniem blijven, en mag deze foto niet in China worden gepubliceerd.
Ruben Terlou
De zesdelige tv-serie werd erg goed bekeken en genomineerd voor een Zilveren Nipkowschijf. Foto: Kunming, Yunnan. An An (28 jaar, links) en Song Song (25 jaar, rechts) poseren met hun trouwfoto op bed. An An en Song Song hebben beide de aandoening achondroplasie (dwerggroei). Zij hebben elkaar leren kennen in Dwarf Empire, een pretpark waar dwergen de hoofdattractie zijn. Volgens de dwergen biedt het pretpark een kans te ontsnappen aan de discriminatie waarmee zij te maken hebben in de Chinese samenleving, en biedt hen werkgelegenheid. An An en Song Song hebben onlangs een zoontje gekregen.
Ruben Terlou
Een Yangtze bruinvis zwemt in een onderzoekscentrum in Wuhan, Hubei. De Yangtze bruinvis is een ernstig bedreigde diersoort die leeft in de Yangtze. Door de bouw van de Drieklovendam, toegenomen scheepvaart en sterke watervervuiling is de populatie teruggelopen tot minder dan 1000 exemplaren. Omdat de soort in de Yangtze rivier geen schijn van kans heeft om te overleven, wordt een poging gedaan de soort voor uitsterven te behoeden door de dieren te verplaatsen naar een speciaal reservaat.
Ruben Terlou
Jonge rijke Chinezen laten achteloos tientallen flessen champagne aanrukken en kijken verveeld op hun smartphones in de exclusieve Club Mint in Shanghai. Het huidige China lijkt geobsedeerd door geld en materiële voorspoed. Elk jaar komen er in China een miljoen nieuwe miljonairs bij, en de economische ongelijkheid is groter dan ooit.
Ruben Terlou
Chinezen flaneren aan het water in een mist van smog in de stad Wuhan, Hubei. Voor de snelle ontwikkeling van China betaalt de bevolking een hoge prijs. Door luchtvervuiling sterven per jaar 1,6 miljoen mensen in China, ofwel 4400 per dag. Meer dan eenderde van de Chinese bevolking leeft constant in ernstig vervuilde lucht.
Ruben Terlou
Een boer staat voor onafgebouwde flats naast zijn land aan de rand van de stad Wuhan, Hubei. Hij vervloekt de aanwezigheid van projectontwikkelaars die op grote schaal land onteigenen teneinde groot geld te verdienen met de bouw van nieuwe appartementenflats. Boerenland wordt in hoog tempo opgeslokt door snel uitdijende steden. Jarenlang was investering in vastgoed een populaire manier om geld te verdienen voor Chinezen, echter de vastgoedzeepbel wordt gezien als een van de redenen van de recente afname van China’s economische groei.
Ruben Terlou
Lijiang, Yunnan. De 86-jarige Tian You Yi is een van de laatste traditionele medicijnmannen van de Miao etnische minderheid. Voor traditionele etnische cultuur en gebruiken is in het nieuwe China weinig ruimte. Om 'sociale stabiliteit' te bewaren is het beleid jegens etnische minderheden erop gericht om deze te assimileren met de etnische meerderheid, de Han Chinezen.
Ruben Terlou
Wushan, Chongqing. Blauwalgen hebben door golfslag een grafisch patroon aangenomen. Het water in het 660km lange reservoir van de Drieklovendam - de grootste stuwdam en waterkrachtcentrale ter wereld - is zeer ernstig vervuild. De in 2012 voltooide Drieklovendam heeft catastrofale gevolgen voor het biodiverse ecosysteem van de Yangtze rivier.
Ruben Terlou
Jonge scholieren vieren de dag van de oprichting van de Volksrepubliek China op de Rode Leger School in Qiong Lai, Sichuan. Uit angst dat de bevolking zich zal afkeren van de Communistische Partij, wordt de politiek van de huidige president Xi Jinping gekenmerkt door nationalisme en patriottisme. Ook de jongste generatie wordt hierbij niet gespaard.
Ruben Terlou
Liao Shi Xuan is een bekende imitator van Mao Zedong. Er is een revival van de Mao-cultus in China die door de huidige regering wordt gestimuleerd om een kritische houding ten opzichte van het verleden en de communistische partij te voorkomen. Ondanks dat tijdens de regeerperiode van Mao door hongersnood en geweld minimaal 50 miljoen mensen omkwamen, wordt Mao nog aanbeden als een God.
Ruben Terlou
Hong Hu, Hubei. Een aalscholvervisser met zijn vogels. Het vissen met aalscholvers is een eeuwenoude traditie waarbij de nek wordt dichtgebonden met riet, waarna de vangst er met de hand uitgeknepen kan worden. Door overbevissing en vervuiling heeft de overheid besloten dat alle vissers dit merengebied, gelegen aan de Yangtze, moeten verlaten en verplicht op de wal moeten gaan wonen. Ze zullen ook een andere bron van inkomsten moeten vinden.
Ruben Terlou
Een oude vrouw loopt door volkstuinen in de megastad Chongqing. China kampt met een snel vergrijzende populatie. De eenkindpolitiek, urbanisatie en industrialisatie heeft geleid tot verdwijnen van familiestructuur en grote eenzaamheid, depressie en toenemende suïcide onder Chinese ouderen.
Ruben Terlou
Jonge mannen aan de waterkant in Wuhan, Hubei. Het aantal alleenstaande jonge mannen is schrikbarend hoog. Er zijn 20 miljoen meer mannen onder de 30 jaar dan vrouwen. De eenkindpolitiek is na 36 jaar bestaan weliswaar afgeschaft, maar heeft vanwege een traditionele voorkeur voor zonen geleid tot een zeer onevenwichtige bevolkingsopbouw. Per 100 meisjes worden in China nog altijd 116 jongens geboren. Door de eenkindpolitiek zijn naar schatting 400 miljoen zwangerschappen voorkomen.
Ruben Terlou