Air France-KLM

Ondernemingsraad KLM bezorgd over verschuiving zeggenschap naar Parijs

KLM zat ook in het vrachtkartel Foto Marcel Antonisse, ANP

De ondernemingsraad van KLM keert zich tegen mogelijke pogingen van moederbedrijf Air France-KLM om zeggenschap over onderdelen van de luchtvaartmaatschappij naar Parijs te halen. Het gaat onder meer om de afdeling die relaties onderhoudt met andere maatschappijen, een cruciale afdeling voor de KLM-strategie.

In een vorige week verstuurde brief aan bestuursvoorzitter Elbers schrijft or-voorzitter Van Dijk dat KLM’ers plannen hebben gezien voor verschuiving van zeggenschap bij de afdelingen Allianties en Marketing, Digitaal & Communicatie. Als die verantwoordelijkheden naar de holding gaan, wordt KLM gereduceerd tot uitvoerende maatschappij, aldus de or. Met verwijzing naar eerde afspraken eist de or dat de plannen worden stopgezet. Energie moet niet worden verspild aan steeds het weer omgooien van de interne organisatie, vindt de ondernemingsraad.

Bij KLM-personeel ontstaat geregeld onrust over plannen van de holding in Parijs om taken of banen over te hevelen naar Air France-KLM. Eerder ging het over kasgeld, Transavia en routes. Een onderzoek naar verzelfstandiging van de onderhoudsdivisie werd eind vorig jaar na verzet afgeblazen. KLM is de laatste twee jaar effectiever met hervormen dan Air France.