Budgettaire orthodoxie

Is de euro eigenlijk te zwak voor een economie als de Duitse? Ja. Maar is dat dan bewuste muntmanipulatie? Nee. Duitsland kiest voor de euro omwille van het bredere Europese project. Niet om te profiteren van een goedkope eenheidsmunt. Bovendien is de kritiek op het Duitse handelsoverschot niet nieuw. Sterker, zelfs de Europese Commissie spoort onze oosterburen regelmatig aan om meer in te zetten op binnenlandse vraag. Waardoor de invoer zou toenemen en het handelsoverschot met het buitenland vanzelf krimpt. De budgettaire orthodoxie van Finanzminister Schäuble houdt dergelijk beleid echter tegen. Misschien verandert dat onder Amerikaanse druk. Of na de Franse presidentsverkiezingen. Mocht daar een winnaar uit de bus komen die eindelijk hervormt, dan zou het de Duitsers kunnen aanzetten tot enige budgettaire soepelheid. Als steuntje voor het Europese belang. De groei in de eurozone zou er wel bij varen. Zodat de kritiek die zone uiteindelijk juist sterker maakt en niet zwakker.

    • Luc Aben