Wiebes: onderzoek mogelijk datalek Belastingdienst

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de beveiligingsproblemen bij de fiscus.

Foto Jerry Lampen / ANP

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financieën gaat onderzoeken of de Belastingdienst tekort is geschoten in de beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens van belastingbetalers. Dat heeft Wiebes donderdag toegezegd in de Tweede Kamer. Volgende week moet de bewindsman in een Kamerdebat verantwoording afleggen over de kwestie.

Het televisieprogramma Zembla onthulde woensdag dat het autorisatiesysteem van de Broedkamer, een data-analyseafdeling van de Belastingdienst, tussen 2013 en 2016 niet op orde was. Daarnaast werd niet vastgelegd welke werknemers met gevoelige data hebben gewerkt, en op welk moment. Een door Zembla geraadpleegde deskundige stelde dat vertrouwelijke gegevens van 11 miljoen burgers en 2 miljoen bedrijven daardoor het risico liepen te worden gebruikt voor fraude en chantage.

Lees ook: Buigen, barsten of bungelen

Op basis van verklaringen onder ede van bronnen tot op directieniveau meldt Zembla dat de Belastingdienst al in 2015 werd gewezen op het beveiligingsrisico. De verslagen over de tekortkomingen zouden echter in een bureaula van de directie zijn verdwenen.

Tijdens de periode waarin de beveiliging niet op orde was, werkten er in de Broedkamer tientallen externe consultants van het bedrijf Accenture. Dat zegt tegen Zembla zeker te zijn dat het ‘aan alle relevante regels en procedures heeft voldaan’.

Volgens Wiebes is het nog niet zeker dat er ook daadwerkelijk persoonsgegevens gelekt zijn. De staatssecretaris vindt echter wel dat hij achter de signalen moet aan gaan. Woensdag werd al bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens de zaak onderzoekt.

Moeilijkheden

De affaire rond het mogelijke datalek is de volgende in een reeks moeilijkheden rondom de Belastingdienst waarmee Wiebes te maken heeft gekregen. Vorige week verscheen een rapport waaruit duidelijk werd dat door gebrekkige bedrijfsvoering bij de fiscus de continuïteit van de belastinginning gevaar loopt. Woensdag concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het effect van ruim de helft van de 200 bestaande fiscale regelingen onduidelijk is.

Vorig jaar kwam Wiebes in de problemen doordat een grootscheepse reorganisatie bij de Belastingdienst totaal uit de hand liep. De reorganisatie kostte dankzij een verkeerd uitgepakte vertrekregeling 70 miljoen euro extra. In oktober stelde Wiebes de dienst onder curatele.

De volledige tijdlijn van de problemen bij de Belastingdienst: