Werkdruk

Asscher wil ‘recht op onbereikbaarheid’

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil dat werknemers na werktijd onbereikbaar moeten kunnen zijn voor hun baas. „Mailtjes, sms’jes of appen met collega’s tot laat in de avond of in het weekend leiden tot een steeds vagere grens tussen werk en privésfeer”, stelt de PvdA. „Dit kan uiteindelijk resulteren in een te grote werklast, burn-out en verstoorde relaties in het gezin.”

Asscher bepleit geen verbod op werken in het weekend of ‘s avonds – hij wil die ‘keuze aan de werknemer’ laten – maar wil dat bedrijven met 50 medewerkers of meer hierover overleg gaan voeren met vakbonden en ondernemingsraden. Asscher volgt het voorbeeld van grote bedrijven in Duitsland, waaronder VW en Daimler, die al afspraken met werknemers hebben gemaakt. Ook in Frankrijk kunnen werknemers gebruikmaken van het recht op onbereikbaarheid na werktijd. (NRC)