Reportage

Kritiek Kamer op verplichte opname verwarde patiënt

Het wetsvoorstel tegen de verplichte opname van van verwarde patiënten sneuvelt waarschijnlijk in de Tweede Kamer.

Verwarde mensen

Foto iStock

Het wetsvoorstel Verplichte ggz van minister Schippers (VVD, Volksgezondheid) wordt donderdagmiddag besproken, maar woensdag heeft een meerderheid van de Kamerleden zich al uitgesproken tegen de ‘observatiemaatregel’, een onderdeel van de wet die verplichte opname in een psychiatrische instelling makkelijker moet maken. Het amendement is ingediend door SP-Kamerlid Renske Leijten en ondertekend door Kamerleden van GroenLinks, PVV, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en PvdA-Kamerlid Grace Tanamal.

De observatiemaatregel zou het mogelijk maken een patiënt van wie het „ernstige vermoeden” bestaat dat de „stoornis ernstig nadeel” veroorzaakt tot drie dagen onvrijwillig opgenomen kan worden, zonder dat er behandeling plaatsvindt. Op die manier zouden patiënten tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Een burgemeester zou die beslissing kunnen nemen.

Volgens het amendement biedt de observatiemaatregel onvoldoende juridische bescherming voor de patiënten. „Gedwongen opname onder goede voorwaarden moet mogelijk moet zijn”, zegt Renske Leijten. „Maar de observatiemaatregel is een overtreding van de rechtstaat.”

Eerder deze week uitten vier ggz-verenigingen ook kritiek op de maatregel. Zij noemden de observatiewet een „ernstige inbreuk op iemands fundamentele recht op vrijheid en zelfbeschikking”. Zij zijn bang voor „willekeurige detentie” en vrezen dat psychiatrische instellingen worden ingezet om „semi-straffen” uit te delen.

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, waarschuwt dat de observatiemaatregel herstel kan vertragen omdat de patiënt tijdens de kortstondige opname niet behandeld wordt. „Het beschadigt het vertrouwen tussen patiënt en behandelaar.”

De nieuwe wet Verplichte ggz moet ook meer ruimte bieden voor verplichte ambulante behandeling, behandeling buiten een instelling. Daar zijn Renske Leijten, GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz,en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wel enthousiast over. „Dit past bij onze ambitie om meer mensen thuis te gaan opvangen”, zegt Geel.