Klimaatwet pas na verkiezingen in Tweede Kamer

Door de vertraging is het onzeker of er na de verkiezingen nog een meerderheid is in de Tweede Kamer.

Een manifestatie in Amsterdam eind 2015, rond de klimaattop in Parijs. Foto ANP / Bart Maat

De Klimaatwet van Diederik Samsom en Jesse Klaver wordt over de verkiezingen heen getild. GroenLinks en PvdA zijn er weliswaar in geslaagd om ook SP, D66 en ChristenUnie achter het initiatiefwetsvoorstel te scharen, maar het blijkt niet meer mogelijk te zijn om die wet deze kabinetsperiode in te dienen.

PvdA en GroenLinks kwamen vorig jaar september met het wetsvoorstel, in de veronderstelling dat daar nog voor de verkiezingen over gestemd zou worden. Dat was van belang omdat er in de huidige Tweede Kamer een meerderheid voor die wet is. Het is onduidelijk of dat na de verkiezingen ook dan nog het geval is.

„Het wordt een belangrijk dossier in de formatie”, bevestigt een PvdA-woordvoerder. „Nu moet er nog een schriftelijke ronde gevoerd worden voordat er plenair in de Kamer over gesproken kan worden. Dat lukt niet meer voor de verkiezingen.”

Voorstel aangepast na kritiek Raad van State

Als het in september ingediende wetsvoorstel inhoudelijk gedeugd had, zou behandeling nog voor de verkiezingen mogelijk zijn geweest. Maar vorig jaar december uitte de Raad van State er forse kritiek op. Met als gevolg dat de wetsteksten en de memorie van toelichting drastisch gewijzigd moesten worden.

De Klimaatwet legt juridisch tussentijdse doelen vast om te waarborgen dat Nederland bijdraagt aan het halen van de internationale afspraken die in december 2015 in Parijs werden gemaakt. De opwarming van de aarde moet daardoor beperkt worden tot maximaal 2 graden. In 2030 moet, zo staat in het wetsvoorstel, de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ten minste 55 procent lager zijn dan in 1990.

Afwachten of er meerderheid is na verkiezingen

Volgens de Raad van State was onafhankelijk toezicht en handhaving in het oorspronkelijke wetsvoorstel onvoldoende geregeld. Bovendien vond de Raad de doelstellingen te hoog gegrepen. „Die gaan in 2030 verder dan de Europese doelstellingen. (..) Bovendien leiden nationaal strengere doelen niet per definitie tot minder broeikasgassen, terwijl Nederlandse bedrijven daar wel concurrentienadeel kunnen ondervinden.”

De kritiek is inmiddels verwerkt in het wetsvoorstel. Dat ging vrijdag opnieuw naar de Tweede Kamer nadat ook de SP, D66 en de ChristenUnie zich aan het voorstel hadden verbonden. „Het is afwachten wat voor meerderheden er na de verkiezingen zijn”, aldus een woordvoerder van de PvdA.

    • Jos Verlaan