Kinderen

Ganzen kijken in Waterland (7+)

Foto Roely Bos/Vogelwerkgroep A’dam

Volgende week zondag organiseert Vogelwerkgroep Amsterdam een buitenactiviteit speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar: ganzen kijken in Waterland. Veel ganzen uit het noorden overwinteren in de weilanden van Waterland, vlak boven Amsterdam. Zitten er ook weidevogels tussen? De grutto’s en tureluurs zijn nu nog in Afrika, maar als het niet te koud is, zijn de kieviten hier gebleven. Ook maak je kans wulpen te zien. In het water zwemmen verschillende soorten eenden en misschien zaagbekken. En er kan natuurlijk altijd een roofvogel overvliegen. Gratis; aanmelden verplicht. Zondag 12 februari, 14.00 - 15.30 uur (na opgave via de website volgt informatie over verzamelpunt). www.vogelsamsterdam.nl/jeugd

    • Saskia van Loenen