Een brug te smal

Verdeeld Nederland

Als de politiek in verkiezingstijd spreekt over mobiliteit, gaat het soms over bus en trein en een enkele keer over de fiets. Maar vooral gaat het over files. Moeten we wegen aanleggen? Of automobilisten ontmoedigen?

De auto is onze beste vriend. Veruit de meeste kilometers die we maken in Nederland, worden per auto afgelegd. En we staan veel in de file. Steeds vaker. Alle files gezamenlijk kosten Nederland jaarlijks ongeveer 2,3 tot 3 miljard euro.

Er is de afgelopen kabinetsperiode ruim zevenhonderd kilometer aan extra rijstroken bij gekomen. Ook is een begin gemaakt met de aanleg van enkele compleet nieuwe wegen, zoals de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, en de nieuwe verbindingsweg tussen de A13 en de A16, eveneens in Rotterdam. Ook moeten nieuwe technieken de automobilist helpen menselijke fouten in het verkeer te verminderen, en daarmee ook het aantal ongevallen. Die zijn nu nog goed voor 19 procent van het fileleed.

Is dat allemaal genoeg? Beantwoordt de wegcapaciteit de vraag naar mobiliteit? Of valt gans het raderwerk stil als delen van de routes niet beschikbaar zijn, zoals bij een groot ongeval, of wanneer plotsklaps, zoals eind vorig jaar, de Merwedebrug ruim twee maanden niet kan worden gebruikt door bussen en vrachtwagens? Is het wegennet, kortom, robuust genoeg? Fotograaf Rien Zilvold sloot zich aan bij de hersteloperatie bij de Merwedebrug, fotografeerde de werkzaamheden van Rijkswaterstaat, en ook de mensen die de gevolgen van de afsluiting dagelijks ondervonden.