Vervolgonderwijs

Schooladvies per type toets anders

De drie eindtoetsen voor groep 8 van de basisschool geven verschillende uitkomsten over het niveau van een leerling. Dat meldt staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD). Uit een analyse van de verplichte eindtoets blijkt dat Route 8 gemiddeld een lager niveau vervolgonderwijs adviseert dan de Cito Eindtoets en de IEP Eindtoets. Nu is vmbo-basis het laagste advies dat uit de eindtoets van Cito en IEP kan komen. Uit Route 8 kan ook praktijkonderwijs volgen, een niveau lager. Dekker wil gelijkschakeling. Overigens bepaalt de leerkracht primair het schooladvies. (NRC)