Rekenkamer

Uitkeringsinstantie UWV kan politiek niet bijbenen

Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen jaren in grote lijnen prima werk geleverd. Dat de organisatie niet altijd naar behoren functioneert, is voor een deel te wijten aan de politiek. Die wisselt zo vaak van ambitie dat het UWV de veranderingen soms nauwelijks nog kan bijhouden, heeft de Algemene Rekenkamer dinsdag geconcludeerd.

De Rekenkamer merkt na onderzoek op dat het UWV tussen 2010 en 2015 te maken heeft gehad met „wisselende politieke ambities” die „grote budgettaire gevolgen” hadden. Dat heeft de instantie „gehinderd” bij het uitvoeren van haar taken, zo oordelen de onderzoekers. In het rapport getiteld UWV, balanceren tussen ambities en middelen schrijven zij: „Verschillende structuur- en wetswijzigingen hebben tot gevolg gehad dat het takenpakket van UWV meer dan eens veranderde. Ook heeft UWV in de afgelopen jaren te maken gehad met de invoering van een aantal nieuwe wetten en verschillende beleidswijzigingen.”

Ondanks alle veranderingen en bezuinigingen is het UWV er volgens de Rekenkamer in geslaagd zijn kerntaken „adequaat uit te voeren”. De uitkeringsinstantie is de laatste jaren „sneller gaan keuren en verstrekt uitkeringen tijdig”, schrijven de onderzoekers. „Dat is geen geringe prestatie.” (NRC)