Regionale kranten TMG zeggen vertrouwen op in hoofdredacteur

Holland Media Combinatie

De journalisten van de regionale dagbladen van TMG hebben woensdagmiddag het vertrouwen opgezegd in hoofdredacteur Arjan Paans. Opstappen doet hij niet.

Het Noordhollans Dagblad is met 100.000 lezers de succesvolste regiokrant van de Holland Media Combinatie Foto Bram Budel

Het was „een emotionele toestand” volgens aanwezigen. Woensdagmiddag vergaderde de redactie van de regionalekrantenuitgever Holland Media Combinatie (HMC) over de positie van hun hoofdredacteur Arjan Paans. De uitkomst: een motie van wantrouwen van het bijna voltallige personeel.

De redactie verwijt Paans niet te zijn opgekomen voor hun belang. Moederbedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) maakte op oudejaarsdag bekend 45 van de 185 banen (fte’s) te willen schrappen bij de regionale kranten die bij HMC zijn ondergebracht: Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander. Paans, nog maar een half jaar geleden als hoofdredacteur aangetrokken, zou zich daar nauwelijks tegen hebben verzet. Integendeel. Hij vertelde de redacteuren de afgelopen weken dat zij nog steeds goede kranten kunnen maken nadat een kwart van het personeel is ontslagen.

Eén redacteur die al veertig jaar in dienst was kon zijn woede niet inhouden en onderbrak de vergadering meerdere keren luidruchtig. „Je moet begrijpen”, zegt voorzitter van de ondernemingsraad Michiel van den Busken, „voor redacteuren die hier al zo lang werken is de krant bijna even belangrijk als hun vrouw.”

‘Ik begrijp jullie kwaadheid’

Ondanks de motie van wantrouwen stapt Paans niet op. „Ik begrijp jullie kwaadheid”, zei hij tegen de redactie. „Maar ik ben slechts de boodschapper van het slechte nieuws.’’ De reorganisatie is hem opgedragen door de directie, dus heeft hij geen andere keuze dan die opdracht uit te voeren, redeneert Paans.

Het wantrouwen van de redactie noemde hij „onterecht” en hij bestreed de gedachte dat hij voorop had moeten gaan in het gevecht met de directie: „Als ik die positie had gekozen had nu iemand anders op deze plek gestaan.”

De voorgenomen ontslagronde maakt deel uit van een reorganisatie bij Telegraaf Media Groep die minstens 90 miljoen euro moet opleveren. De zoveelste reorganisatie in relatief korte tijd. In 2013 werd de redactie met bijna dertig fte’s verminderd en in 2015 nog eens met vijftien redacteuren.

Meer bloeden

De regioverslaggevers hebben het gevoel dat zij méér moeten bloeden dan zusterkrant de Telegraaf, waar deze ontslagronde geen banen verdwijnen. Ook voelen zij weinig voor het plan om na de reorganisatie meer artikelen van de Telegraaf over te nemen. „Onze lezers willen verhalen uit de regio, niet nog meer landelijk nieuws van de Telegraaf”, aldus Van den Busken.

Lees ook: TMG: ooit de jager, nu de prooi

Op de achtergrond speelt ook de overnamestrijd om moederbedrijf TMG, tussen Talpa en de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie. Als het aan de redacteuren ligt wordt de reorganisatie opgeschort tot er duidelijkheid is over de toekomst van TMG. De redactie lijkt krantenbedrijf Mediahuis te verkiezen boven tv-concern Talpa. „Men hoopt dat Mediahuis als eigenaar meer ruimte zal bieden aan ons soort journalistiek”, zegt Van den Busken.

Volgens Van den Busken is Paans’ positie na de bijna unanieme uitslag (182 van de 200 redacteuren steunden de motie) „onhoudbaar” geworden. De redactieraad van HMC ziet nog wel een uitweg voor de hoofdredacteur. Voorzitter Peter Schat: „We hebben het signaal afgegeven dat Paans zich vanaf nu anders moet opstellen.”

    • Reinier Kist