Kamer ziet niets in Baudets ‘Peuro’

Euro Er komt geen parlementaire enquête naar de invoering van de euro. “Het enquêterecht is niet voor een politieke agenda.”

Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie geven een toelichting op het verzoek om een Parlementaire Enquete naar de Invoering van de Euro (PEURO) in de Tweede Kamer.
Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie geven een toelichting op het verzoek om een Parlementaire Enquete naar de Invoering van de Euro (PEURO) in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat/ANP

De Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Het burgerinitiatief ‘Peuro’ van Thierry Baudet, dat de Kamer vroeg om zo’n enquête, kreeg geen steun van VVD, CDA, PvdA en D66 tijdens een debat woensdagmiddag.

De lange weg naar dit debat begon bijna twee jaar geleden, toen Baudet met een aantal andere publicisten begon met het verzamelen van de benodigde 40.000 handtekeningen. Inmiddels leidt Baudet de nieuwe partij Forum voor Democratie, die zeer kritisch is over de EU. Het debat viel dus op een voor hem handig moment. De speech waarmee Baudet opende bevatte dan ook typische FvD-woorden als ‘het partijkartel’.

Om deze reden reageerde Wouter Koolmees (D66) fel op het burgerinitiatief: „Het gaat deze heren niet om waarheidsvinding, maar om een politieke agenda. D66 laat het enquêterecht daar niet voor misbruiken.” Met ‘deze heren’ doelde hij op Baudet en zijn nummer twee Theo Hiddema, die het debat van achterin de zaal gadesloeg.

Twee jaar geleden kon men ook niet weten in welke context dit debat zou belanden. Trump en zijn geestverwanten waren nu niet ver weg. „Het spook van het nationalisme is onder andere door de euro wakker gekust”, zei Carola Schouten (CU). Volgens Wouter Koolmees was juist nu „een sterk Europa belangrijker dan ooit”, waarop Marianne Thieme (PvdD) zei dat ze het „onsmakelijk” vond „Trump en Poetin te betrekken bij de Europese integratie”.

SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP, PVV en Bontes/Van Klaveren (samen 39 zetels, voor een meerderheid waren nog 37 zetels nodig) steunden het initiatief. Dat is niet verrassend: SP, SGP en de voorgangers van de ChristenUnie stemden destijds tegen de invoering van de euro, de andere drie bestonden toen nog niet. Over de euro is begin jaren negentig te weinig debat gevoerd, stelden SP en CU: de meerderheid van de partijen was toen in de ban van „wishful thinking”, in de woorden van Carola Schouten. Volgens haar zou een parlementaire enquête een goed idee zijn „om ons te behoeden voor there is no alternative-denken in de toekomst”.

CDA en VVD toonden zich woensdag ook niet helemaal content met de gang van zaken rondom de euro. Volgens Mark Harbers (VVD) had de muntunie met de kennis van nu „anders ingericht moeten worden”. Pieter Omtzigt (CDA) was kritisch over onder andere het Stabiliteits- en Groeipact en de rol van de ECB. Maar een enquête zagen ze niet zitten.

Volgens Harbers is zo’n onderzoek helemaal niet nodig: „Er zijn al heel veel feiten bekend. Er zijn geen vragen die met een parlementaire enquête te beantwoorden zijn.” Ook Henk Nijboer (PvdA) vond dat er helemaal geen geheimzinnigheid bestaat rondom de invoering van de muntunie: „De euro wás een politiek project, dat was toen al duidelijk in die debatten.”

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) zei dat ook tijdens zijn beantwoording van de vragen. „Er werd al vanaf midden jaren tachtig geanticipeerd op monetaire eenwording. Daar werd ook gesproken over de risico’s.”

Toch zei hij na afloop naast de plenaire zaal tegen Carola Schouten dat hij zelf, in tegenstelling tot de PvdA-fractie een parlementaire enquête prima zou vinden: dan is er tenminste voor iedereen duidelijkheid.