Rekenkamer

Uitkeringsinstantie UWV doet prima werk maar kan politiek niet bijbenen

Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen jaren in grote lijnen prima werk geleverd. Dat de organisatie niet altijd naar behoren functioneert, is voor een deel te wijten aan de politiek. Die wisselt zo vaak van ambities dat het UWV de veranderingen soms nauwelijks nog kan bijhouden, zo concludeert de Algemene Rekenkamer dinsdag.

De Rekenkamer merkt na onderzoek op dat het UWV tussen 2010 en 2015 te maken heeft gehad met „wisselende politieke ambities”, die „grote budgettaire gevolgen” hadden. Dat heeft de instantie „gehinderd” bij het uitvoeren van haar taken, zo oordelen de onderzoekers. In het rapport getiteld UWV, balanceren tussen ambities en middelen schrijven zij: „Verschillende structuur- en wetswijzigingen hebben tot gevolg gehad dat het takenpakket van UWV meer dan eens veranderde. Ook heeft UWV in de afgelopen jaren te maken gehad met de invoering van een aantal nieuwe wetten en verschillende beleidswijzigingen.”

Als voorbeeld noemt de Rekenkamer onder meer de bezuinigingen die sinds 2012 zijn doorgevoerd, waarbij duizenden banen verdwenen. De bedoeling was dat het UWV nadien mensen met een WW-uitkering alleen nog digitaal zou helpen. In 2013 besloot de minister echter – eerst tijdelijk en toen permanent – budget vrij te maken om bepaalde doelgroepen persoonlijk te kunnen helpen.

Ondanks al die veranderingen en bezuinigingen is het UWV er volgens de Rekenkamer - een onafhankelijk orgaan dat de overheid controleert – in geslaagd zijn kerntaken „adequaat uit te voeren”. De uitkeringsinstantie is de laatste jaren „sneller gaan keuren en verstrekt uitkeringen tijdig”, schrijven de onderzoekers. „Dat is geen geringe prestatie.” (NRC)