Polen

Lijst van 8.500 bewakers in Auschwitz openbaar

Historici in Polen hebben een lijst op internet gezet met daarop 8.500 namen van mensen die voor de SS werkten in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Het Poolse Instituut van Nationale Herinnering hoopt dat door de publicatie van de lijst enkelen nog vervolgd kunnen worden. Zo’n tweehonderd kampbewakers zouden nog in leven kunnen zijn, vermoedt de Poolse historicus Aleksander Lasik Lasik die zo’n dertig jaar onderzoek deed naar de persoonsgegevens van de bewakers. Slechts 12 procent van de kampbewakers zou volgens de onderzoekers ooit vervolgd zijn voor de gepleegde misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naar schattingen zijn in het kamp dat de nazi’s opbouwden bij het Poolse dorpje Auschwitz 1,1 miljoen mensen gedood. Van hen waren zeker een miljoen Joden. De Poolse regering benadrukt bij herhaling dat Auschwitz géén Pools maar een Duits vernietigingskamp was; nazi-Duitsland bezette Polen tussen 1939 en 1945. (NRC)