Opinie

Moslim zijn is normaal

Het was premier Mark Rutte (VVD) die vorige week in zijn advertentiebrief de aandacht vestigde op het belang van normaal doen. Sindsdien is vastgesteld dat datgene wat normaal gevonden wordt geen stationair begrip is. Normen verschuiven met het verstrijken van de tijd. Dat kan door gewenning. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat het langzamerhand normaal gevonden wordt dat moslims standaard in verband gebracht worden met misdaad en terrorisme. Dat het terecht zou zijn dat de Amerikaanse president decreteert alle burgers uit zeven landen in het Midden-Oosten om die reden een inreisverbod op te leggen. Dat bedreigingen aan het adres van deze geloofsgemeenschappen erbij horen. Of dat het normaal zou zijn dat moskeeën zich, zoals nu, genoodzaakt voelen de deuren tijdens de gebeden te sluiten.

De oorzaken voor groeiende tegenstellingen in de samenleving zijn gecompliceerder dan alleen uitlatingen van politici. Maar zij kunnen er met hun woorden wel aan bijdragen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken, in dit geval tegen moslims, zich daartoe gelegitimeerd voelen. De precieze motieven van de verdachte achter de aanslag, zondag, op het Islamitisch Cultureel Centrum in Quebec zijn nog niet helder, behalve dat hij rechts-extremistische sympathieën had. Maar daders die in Duitsland voor dergelijke aanslagen zijn veroordeeld, verklaren regelmatig dat zij dachten het goede te doen. In Duitsland vindt elke week een aanslag plaats op een moskee, zo werd in augustus vorig jaar vastgesteld.

Die normverschuiving is het gevaar dat schuilt in de hetze die Geert Wilders voert, maar ook in half-uitgesproken boodschap van de premier: immigranten die niet normaal doen moeten weg. Over het ondermijnende karakter van dergelijke simplistische oneliners zou overigens ook PvdA-coryfee Ahmed Aboutaleb wat langer kunnen nadenken.

De besturen van de betrokken moskeeën hebben terecht hun zorgen publiek gemaakt. Het is begrijpelijk dat zij huiverig zijn voor zichtbare politiebescherming van hun gebedshuizen. Maar de autoriteiten zijn gehouden er alles aan te doen geweld te voorkomen. Gezagsdragers en politici zouden duidelijker de abnormaliteit kunnen onderstrepen van een situatie waarin moslims zich in Nederland niet veilig voelen vanwege hun geloof.

De bestaande norm die moslims in Nederland beschermt, ís niet vaag. Die is vastgelegd in het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de Grondwet. En die wordt nog eens benadrukt in de vrijheid van godsdienst (artikel 6). Wie moslims bedreigt, bedreigt de Nederlandse grondwaarden. Dat is niet normaal.