Kabinet gaat buitenlandse adoptie niet verbieden

In november adviseerde het officiële adviesorgaan van het kabinet buitenlandse adoptie stop te zetten.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff ging dinsdag in een Kamerbrief onder meer in op een advies van de RSJ.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff ging dinsdag in een Kamerbrief onder meer in op een advies van de RSJ. Foto Bart Maat/ANP

Nederland moet niet stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland, maar de zorgvuldigheid en kwaliteit van de adoptieprocedure verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijkhoff reageerde in de brief onder meer op een rapport van adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en een opmerkelijk advies van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De RSJ adviseerde het kabinet in november te stoppen met internationale adoptie, omdat het volgens het adviesorgaan beter is kinderen zonder gezin hulp te bieden in het land van herkomst. Adoptie zou bovendien een aanbod van kinderen in tehuizen creëren.

Lees ook zes vragen over internationale adoptie: Te veel is mis in het systeem

Dijkhoff zegt het in de Kamerbrief eens te zijn met de door de RSJ geschetste problemen, maar er toch voor te kiezen de adoptieprocedure te behouden:

“Dit plaatst ons daarom voor een dilemma aan welke belangen de meeste waarde moet worden gehecht: het belang van het individuele kind om op te groeien in gezinsverband of het belang van het stimuleren van betere zorg voor (wees)kinderen in de landen van herkomst. Bij het afwegen van die belangen kom ik tot het oordeel dat de mogelijkheid van interlandelijke adoptie vooralsnog behouden moet blijven voor die kinderen die daarbij gebaat zijn.”

De staatssecretaris stelt dat de focus van de politiek moet liggen op het verbeteren van de kwaliteit van de adoptieprocedure en het toezicht daarop. Dijkhoff roept onder meer op tot een actiever internationaal beleid van de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden (Ca) zodat er een beter overzicht ontstaat van de landen en organisaties waarmee wordt samengewerkt.

China, VS en EU

Ook de kritiek die de RSJ in het rapport uitte op adopties uit de Verenigde Staten, China en EU-landen, zijn volgens Dijkhoff geen reden tot een adoptieverbod. De RSJ stelde dat bij adopties uit China niet is na te gaan of deze volgens de juiste procedure verlopen, terwijl westerse landen in staat moeten zijn kinderen in een gezin te laten opgroeien.

Volgens Dijkhoff zijn er echter “heldere samenwerkingsafspraken” met de VS en EU-landen en is er “geen twijfel” over de zorgvuldigheid van de procedure en de invulling van het subsidiariteitsbeginsel. Volgens dat beginsel moet bij de opvang van kinderen eerst worden gekeken naar opvang binnen gezins- of familieverband, dan naar binnenlandse alternatieven en pas daarna naar buitenlandse adoptie. Wel zegt Dijkhoff kritisch te kijken naar adopties uit China vanwege de “beperkte mogelijkheid tot toezicht”.