Basisschool

Niveau advies varieert per toets

De drie eindtoetsen voor groep acht van de basisschool geven verschillende uitkomsten over het niveau van een leerling. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) aan de Kamer. Uit een analyse van drie varianten van de verplichte eindtoets blijkt dat de toets Route 8 gemiddeld een lager niveau vervolgonderwijs adviseert dan twee andere toetsen, de Cito Eindtoets en de IEP Eindtoets. Nu is vmbo-basis het laagste advies dat uit de eindtoets van Cito en IEP kan komen. Uit Route 8 kan ook praktijkonderwijs volgen. Dekker wil de toetsen gelijkschakelen. (NRC)