Rapport over Israël

‘Joodse kolonisten helpen leger op de Jordaanoever’

Joodse kolonisten op de bezette Jordaanoever nemen actief deel aan handhaving van militaire heerschappij over de Palestijnen. Ze zijn betrokken bij operationele legeractiviteiten en bij besluitvorming. Dit staat in het maandag verschenen rapport The High Command van Breaking the Silence. Deze Israëlische ngo, een club van ex-soldaten die zich tegen bezetting van Palestijns gebied keert, verzamelde getuigenissen waaruit blijkt dat de rolverdeling tussen soldaten en inwoners van illegale nederzettingen niet altijd helder is. Het rapport kwam tot stand naar aanleiding van de zaak-Azaria, de soldaat die een al uitgeschakelde Palestijnse verdachte door het hoofd schoot. Tijdens die zaak bleek hoezeer de toen 19-jarige soldaat beïnvloed werd door de kolonisten in Hebron. Opvallende rol is weggelegd voor de ‘civiele veiligheidscoördinatoren’ van de nederzettingen. Ze worden betaald door Defensie, dragen een wapen, maar zijn geen legeronderdeel. Een ex-soldaat: „Als militair ervaar je hen niet als burger. Ze zijn altijd op de basis, wonen briefings bij. Het zijn vrienden.” Volgens het leger mogen de civiele veiligheidscoördinatoren hun autoriteit niet aanwenden buiten hun eigen nederzetting, en hebben ze „geen autoriteit” over militairen. (NRC)

    • Derk Walters