Rechter: uitvaartverzorgers Monuta geen zzp’ers

Uitvaartonderneming Monuta mag doorgaan met een gevoelige reorganisatie. De rechter vindt niet dat werknemers in een zzp-schap worden gedwongen.

Uitvaartonderneming Monuta mag doorgaan met de reorganisatie van haar uitvaartverzorgingstak, waarbij 130 werknemers vanaf deze week boventallig worden verklaard. Dat heeft de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland maandag bepaald.

In een kort geding tegen zowel Monuta als haar ondernemingsraad eisten vakbonden FNV en CNV schorsing van de reorganisatie, met een maximale dwangsom van 50.000 euro per dag als Monuta in gebreke zou blijven. Volgens de bonden had Monuta hen niet goed geïnformeerd over het proces. Zij beschuldigden Monuta van een „stoelendans”, omdat alle uitvaartverzorgers konden solliciteren op een andere functie die volgens de bonden inwisselbaar was met de oude functie. Met harde winsttargets voor de ‘Uitvaartverzorger Nieuwe Stijl’ zou Monuta zou het ondernemersrisico bij de uitvaartverzorgers willen leggen.

Volgens de rechter is er geen sprake van een „verkapt zzp-schap”, zoals de bonden claimden, omdat de werknemers in loondienst blijven, een hoger loon ontvangen en niet verantwoordelijk worden voor de omzet. Omdat werkgeversorganisatie AWVN in een rapport had bepaald dat er sprake was van een nieuwe functie, mocht Monuta daarvan uitgaan.

Of de functie daadwerkelijk nieuw is of niet, is niet aan de kort gedingrechter om te bepalen. Uitkeringsinstantie UWV zal hier een oordeel over moeten vellen als Monuta een ontslagaanvraag indient.

Monuta heeft de bonden en haar werknemers tijdig geïnformeerd over de reorganisatie. Het bedrijf heeft haar werknemers wel „overrompeld” met snelle tests die ze moesten doen voor de nieuwe functie. Hoewel Monuta op dit punt „onvoldoende zorgvuldig” lijkt te hebben gehandeld, ziet de rechter geen reden om de reorganisatie te schorsen.

De vraag is ook of een schorsing mogelijk was geweest, zegt de rechter, omdat de reorganisatie in volle gang is. Inmiddels hebben 26 uitvaartverzorgers Monuta zelf verlaten, 22 mensen zijn „niet geschikt” bevonden en 56 medewerkers gaan per 1 februari aan de slag als Uitvaartverzorger Nieuwe Stijl.

„Wij staan volledig achter de nieuwe richting die we opgaan”, zegt directeur Uitvaartzorg Roos Zwetsloot van Monuta in een schriftelijke verklaring. „Toch voelt deze uitspraak niet helemaal als winst. Het geschil met de vakbonden heeft voor veel onrust in onze organisatie gezorgd, terwijl een reorganisatie al een heel gevoelig proces is.”