Zondag verzamelen duizenden Amerikanen zich in de straten van steden als Manhattan om te protesteren tegen het decreet van Donald Trump.

Foto Spencer Platt/AFP

Interview

‘Decreet Trump in strijd met internationaal recht’

Volgens een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van vluchtelingenrecht handelt Trump met zijn decreet in strijd met een aantal internationale verdragen.

Het immigratiedecreet van president Trump is in ieder geval op een aantal punten in strijd met het internationale recht, zegt James Hathaway, een van de gezaghebbendste deskundigen op het gebied van vluchtelingenrecht.

Volgens het decreet mogen, „om het Amerikaanse volk te beschermen tegen terroristische aanslagen van buitenlanders die zijn toegelaten tot de Verenigde Staten”, mensen met een paspoort uit Irak, Iran, Syrië, Libië, Somalië, Soedan en Jemen de komende negentig dagen de VS niet in. „Een regering kan niet simpelweg stellen dat je omdat je een Jood bent of een zwarte of een burger uit een bepaald land, je noodzakelijkerwijs een bedreiging bent”, zegt Hathaway, Amerikaans-Canadees hoogleraar in Michigan, per e-mail.

„Het internationaal recht vereist dat beslissingen op individuele basis worden genomen in plaats van iedereen als een stereotype te behandelen en aan te nemen dat alle leden van die klassen noodzakelijkerwijze dezelfde zorgen oproepen.”

NRC is benieuwd naar de ervaringen van mensen die zelf met het inreisverbod te maken hebben. Deel uw ervaringen hier.

Vluchtelingen uit Syrië krijgen voorlopig geen visa. Amerikaanse kranten hebben bericht dat vluchtelingen op Amerikaanse luchthavens toegang wordt geweigerd omdat zij uit een van de zeven landen komen. Hathaway: „Het is duidelijk dat de Verenigde Staten breken met twee hoekstenen van de Vluchtelingenconventie (uit 1951), de artikelen 3 en 33.” Artikel 3 bepaalt dat bij de eerste opvang van vluchtelingen „geen onderscheid (mag worden gemaakt) naar ras, godsdienst of land van herkomst.” Artikel 33 bepaalt dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar ze gevaar lopen.

Lees ook: Trump veroorzaakt chaos met inreisverbod

Hathaway ziet ook een conflict met het VN-verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat sinds 1976 van kracht is. Dat „bepaalt dat iedere keer dat een land een wet of maatregel van welke aard dan ook aanneemt, die moet zijn opgesteld op een manier die gelijke bescherming biedt, bijvoorbeeld zonder onderscheid te maken naar godsdienst”, onderstreept Hathaway. In de tekst van het decreet staat dat, voor zover de wet het toelaat, vluchtelingen van een religieuze minderheid voorrang moeten krijgen.

Lees ook: Vijf vragen over het besluit van Trump